Dilek ALTUNER

Dilek ALTUNER

Psikoterapist/Pedagog/Aile Danışmanı

Dilek ALTUNER, 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur, uzmanlık eğitimine halen devam etmektedir. Yıllar boyunca bireysel ve grup psikoterapileri, aile ve çift terapisi, oyun terapisi konularında hizmetler vermiştir.

2010 yılında ALMANYA IF-WEINHEIM Sistemik Psikoterapi Merkezinden Aile ve Çift Danışmanlığı Eğitimi almıştır. Günümüzde yaşanan en büyük sorunların başında ikili ilişkilerde yaşanan zorluklar yer almaktadır. Aile içinde ve çiftler arasında yaşanan iletişim sorunları, fiziksel – duygusal – psikolojik şiddet, aldatma, köken aile ile ilgili süregelen vb. sorunlar geleneksel yöntemlerle çözülemediği gibi gün geçtikçe ve ertelendikçe büyümekte ve büyüdükçe daha da çetrefilli bir hal almaktadır.

Bir uzman eşliğinde çözüme kavuşturulamayan bu durumdan en fazla etkilenenler ebeveynlerle beraber ne yazık ki çocuklar olmaktadır. Yıllar boyunca aile ve çift terapileri konusunda uzmanlaşırken çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasında çocukların kendilerini sözel olarak ifade etmekte zorlandıkları ve çocukların kendilerini en iyi ifade etme aracının oyun olduğunu gözlemlemiş ve 2018 yılında Oyun TERAPİSİ eğitimi almıştır. Oyun terapisinin çocuklarla yapılan en etkili terapi yöntemi olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir.

 

2019 yılında Özel Çocukları Anlamak projesi ile beraber Hollanda ve İspanyada çeşitli eğitimlere katılmış olup bu konudaki bilimsel araştırmalarına halen devam etmektedir.

Psikolojik Danışman Dilek ALTUNER yine 2019 yılında Yaşam Serüveninde Transaksiyonel ANALİZ ve İntegratif TERAPİ eğitimi almıştır ve seanslarını etkili bir yöntem olduğu kanıtlanan TA ile zenginleştirmektedir.

Tüm bunların yanısıra seminerler vermiş, gazete yazıları yazmış ve tv programları yapmıştır. Mezun olur olmaz İstanbul’a yerleşmiştir bu esnada Doğuş Üniversitesinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. 

Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları
Bireysel TERAPİ
Kendimizle, eşimizle, arkadaşlarımızla ya da işyerimizde yaşadığımız çatışmalarının temelinde kendimizi ve aslında içimizdeki çocuğu yeterince tanımamak ve bilinçli-bilinçdışı davranışlarımızın asıl sebebini anlayamamak yatmaktadır.Henüz doğmadan, anne karnında başlayan travmalarımız, çocukluk yaşantılarımız, çevremiz, kalıtsal problemlerimiz ve onlarcası.. hayat pozisyonumuz; yani kendimize, başkalarına ve yaşama karşı aldığımız tavırlar… yukarda saydıklarımız günümüzde yaşadığımız birçok çatışmanın temelidir. Yaşam inişli çıkışlı bir serüvendir ve bu yaşam serüveninde aşağıda sayacağım engellerle karşılaşmamız mümkündür. Size bu engelleri nasıl kaldırabileceğinizle ilgili konularda yardımcı olmak için varız.

Bunlar;
Anksiyete bozuklukları
• Stresle başaçıkabilme
• Obsesif kompulsif bozukluk
• Panik bozukluk
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Yaygın anksiyete bozukluğu
• Depresyon
• Cinsel işlev bozuklukları
• Çift ve aile terapileri
• Alkol ve madde kötüye kullanımı
• İletişim becerilerini geliştirme
• Yeme bozuklukları
• Psikosomatik bozukluklar(tıbbi olarak açıklanamayan bedensel şikayetlerın olması)
• Sosyal fobi
• Özgül fobiler
• Tik gibi çeşitli davranış problemleri
• Yeme bozuklukları
• Özgüven geliştirilmesi
• Sınav kaygısıyla başetme
• Tükenmişlik sendromu
• Stresle başedebilme
• Mobbingle başedebilme
• Geçmiş yaşantılarla başedebilme becerisi
• Kayıp ve yas ile başedebilme
• Kendini kabul ve sevme
• Büyük değişimler sonrası uyum sürecini kolaylaştırma(Boşanma,ayrılık,hastalıklar,yer ve iş değişikliği,finansal değişimlere uyum…)
• Benlik saygısını geliştirme…

 

AİLE,ÇİFT VE EVLİLİK TERAPİSİ
Yapılan araştırmalar toplumun yapı taşı olan aile birimi ve ikili ilişkilerde yaşanan zorlukların bireylerin mutluluğunu, yaşamdan aldığı doyumu, hayata dair pozitif bir bakış açısı kazanması gibi hayati konuları direk ve dolaylı olarak etkileyen en önemli faktörlerden olduğunu göstermiştir.Özellikle aile içinde yaşanan olumlu-olumsuz her şey insanların tüm yaşamında çok önemli rol oynamaktadır.

• İlişkilerde istek ve beklentilerin netleştirilmesi
• Evlilik öncesi danışmanlık
• Evliliği, İlişkiyi sağlamlaştırma ve varolanı koruma yolları
• Aldatma, aldatılma ve baş-etme yolları
• Çiftlerin köken aileleri ile ilişkilerinde dikkat etmesi gerekenler
• Geçmişte yaşananlar üzerinde çalışma
• Çiftleri ayakta tutan,ilişkiyi bugünlere getiren güç kaynaklarına yoğunlaşma
• Cinsel yaşamın ilişki üzerindeki etkilerini anlama
• Boşanma-yas süreçlerinin ya da ilişkilerde yaşanan ayrılık sürecinin ilişki üzerindeki etkisi
• Beraber yapılan etkinlikler,boş zaman etkinlikleri üzerinde düzenleme çalışmaları
• Çocuklarla ilgili yaşanan süreçler…

CİNSEL TERAPİ

Günümüzde ilişki problemlerinin temelinde cinsel sorunlar yaşandığı gerçeği ne yazık ki göz ardı edilen bir gerçektir. Genellikle ikinci hatta üçüncü plana atılan cinsel problemler hayatımızda son derece önemli bir yer tutarak diğer psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Tabular, mitler çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen ya da öğretilmeyen bilgiler bu sorunun halı altına süpürülmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple yaşanılan cinsel problemleri henüz başındayken çözmek, beraberinde gelecek diğer problemleri de engelleyecektir. Hayata bakış açımızı daha pozitif bir hale getirecek, günlük ilişkilerimizi de önemli ölçüde etkileyecektir. Bu konuda yaşadığınız tüm sorunlar için kurumumuza gelip bana başvurabilirsiniz.

OYUN TERAPİSİ VE ERGEN TERAPİSİ
Çocuklar yaşadıkları korkular, problemler ve travmalar konusunda kendilerini yetişkinler gibi konuşarak ifade edemezler. Oyun terapisini yetişkinlerin aldığı psikolojik danışmanlık hizmeti gibi düşünebilirsiniz; fakat bu terapide danışan, duygu ve düşüncelerini kelimelerle değil, oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla açığa vurur.
Oyun, sadece bir çocuğun oyalanmasını ve eğlenmesini sağlayan bir etkinlik değildir; onun yeni beceriler edinmesini, yeteneklerini geliştirmesini, enerjisini boşaltmasını ve kendini ifade etmesini de sağlar. Çocukluk dönemi problemleri kendini çoğunlukla yetişkinlerde olduğu gibi göstermez bu yüzden bu problemlerin çözümü için oyun terapisinden çok iyi sonuçlar alınabilmektedir. Çocukluk dönemi problemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Tırnak yeme, saç yolma
• Konuşma bozuklukları
• Alt ıslatma- büyük tuvalete çıkamama
• Kardeş kıskançlığı
• Yeme bozuklukları
• Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu
• Duygusal travmalarla başetme yolları
• Bir türlü anlam verilemeyen davranış ve uyum sorunları
• Ayrılık, boşanma süreçlerinin çocuk üzerindeki etkileri
• Yas sürecinde yaşanan zorlanmalar
• Zorbalık, saldırganlık eylemleri
• İçe kapanıklık, kendini ifade edememe
• Ergenlik dönemine adaptasyon sağlamakta zorlanma
• Okul ve uyum problemleri
• Sınavlarla başedebilme-anksiyete bozuklukları
• Özgüven problemleri
• Arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan sorunlar…..
Ve daha birçok sorun ile ilgili çözüm yollarını beraber bulmak için Psikolojik Danışman Dilek ALTUNER’e başvurabilirsiniz.

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

• 6-7 Temmuz 2004 I. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi Boğaziçi Üniversitesi
• 12-14 Temmuz 2005 II. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi Selçuk Üniversitesi
• 2007 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışççı Terapi Eğitimi Doğuş Üniversitesi
• 2010 WEB Tabanlı İçerik Geliştirme Kursu Eğitim Teknoloileri Genel Müdürlüğü Mersin
• 2011 Özel Eğitim Semineri Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• 2012-7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Uygulayıcı Semineri Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• 2013- Aile Ve Çift Danışmanlığı Eğitimi Sistemik Psikoterapi(psikoterapistlik eğitimi devam ediyor)
• 2013-Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Programları Hazırlama Semineri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müd. Erzurum
• 2014-Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kursu
• 2015-Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Eğitim Semineri Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• 2015 Yılı Bağımlılılıkla Mücadele Kursu
• 2018 Oyun Terapisi Eğitimi PEGDER
• 2018 Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitimi Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• 2018 Dil Ve Konuşma Güçlüğü Farkındalık Eğitimi
• 2018 Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitimi
• 2018 Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitimi
• 2019 Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi-Meb
• 2019 Mindfulness Farkındalık Eğitimi
• 2019 Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi-Prof.Başaran GENÇDOĞAN
• 2020 Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi-Gri Danışmanlık
• 2020 Masal Anlatıcılığı Eğitimi-MEB
• 2020 Transaksiyonel Analiz ve İntegratif Psikoloji Eğitimi
• 2020 Cinsel Terapi Eğitimi – CİSED – Psikoterapist Dr. Cem KEÇE

Yorumlar (18)

adana zıyapasada yasamama ragmen kurumdan bı haberdım. kurumu bulmak ıcın cok zorlanmadım, ınternet uzerı ıletısıme gectım daha sonra on gorusme olusturdum. dılek hoca ıle tanıstım ve onu sectım. gercekten cok naif ve guleryuzlu bır hocamızdı. kendısı bana cok yardımcı oldu ve halen seans almaya devam edıyorum. hersey ıcın tesekkurler

Dilek hanıma işle ilgili sıkıntılarım ve öfke problemimle ilgili başvurdum kendileri çok ilgili pozitif ve müthiş bir dinleyici bu sayede daha pozitif bakabiliyorum birkaç seans sonucunda olumlu gelişmeler gösterdiğimi çevremdekilerin görüşlerinden dolayı da anlayabiliyorum analizleri ve yönlendirmeleri çok iyi bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederim sayesinde daha pozitif bakabiliyor ve öfke kontrolümü sağladı daha sağlıklı düşenebiliyorum.

Açelya Kızılelma

Uzman psikolog dilek Altuner ile tanıştıktan sonra hayatım değişti diyebilirim, artık olaylara daha sakin, daha titiz ve yargısız yaklaşabiliyor, olaylar karşısında daha soğukkanlı olabiliyorum. Emekleri için teşekkür ederim.
Kendisi ile bireysel danışmanlık aldıktan sonra eşim ile birlikte çift danışmanlığına gelmeye karar verdim, halen şu an seanslarimiz mevcut. Herkese öneririm, Dilek hoca bi harika arkadaşlar!

Kocamın sorumsuz davranışlarından dolayı gittiğim dilek hanım, bizimle o kadar yakından ilgilendi ki anlatamam. yola gelmez dediğim, söz dinlemez artık bu iş bitti dediğim yerde evimi ailemi toparladı. bizi tekrar aile yaptı. verdiğiniz hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. herkese de tavsiye ederim. sıkıntılarınız varsa ertelemeyin mutluluğunuzu ertelemeyin desteğinizi alın.

29 yaşındayım. Alkol ve uyuşturucu hap bağımlısıydım. Yaklaşık 12 sene uyuşturucu kullandım, alkolü ise neredeyse her gün içiyordum. Ailem Adana’da yaşıyordu. Her gün kavga ediyordum, annemle babamla hiç bir şekilde anlaşamıyordum. 6 ay gibi bir süre hastanede yattım, faydasını büyük ölçüde göremedim, bağımlılığımı yenemedim. Hastaneden çıktıktan sonra yine kullanmaya devam ettim. Bu durumun son bulması için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim. Çünkü durum o kadar ciddiydi ki evdeki beyaz eşyaları, televizyonu, koltuk takımlarını ve buna benzer elime ne geçerse satıyordum. Geceleri yatamıyor ve maddeden uzak kaldığım zaman etrafa saldırıyordum. Bir gün bir arkadaşım geldiğim danışmanlık merkezinden bahsetti. Ön görüşme istemeden direk tedaviye geldim. Dilek Hanım ile görüştüm, randevuya başladık. Eğrisiyle, doğrusuyla her şeyi anlattım, seansta iken dahi stresli ve gergindim, vücut tekrardan istiyordu. Seans normalde bir saat sürüyor ama bana 1.5 saat üzerinden başlattırdı, nefes egzersizi yaptırdı ve sakinleştim. 4.5 ay oldu geleli buraya hayatım tekrardan şekillendi. Şu an bir kız arkadaşım var ve ailesi ile tanışmak için gün sayıyorum, evlenecem ve güzel bir hayatım olacak. Dilek Hanım gayet güler yüzlü, rahat, naif ve empati kurmasını kurmasını çok iyi yapan bir psikolog. Herşey için teşekkürler Dilek Hanım!!

Uzun zamandır panik atak rahatsızlığımdan dolayı artık günlük yaşamım çekilmez olmuştu. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Dilek hanıma gittim. Hem ofis ortamı , hem dilek hanımın ilgili olması beni çok mutlu etti. Sıkıntılarımı atlattım artık teşekkür ediyorum..

Eşim alkol bagımlısıydı, 6 senelık evlıyız, artık cekılemeyecek bır duruma gelmıstı. her gun kavga edıyorduk, tartısıyorduk. aıleler ısın ıcıne gırmeye basladı artık. şiddet goruyordum ve bu durumun son bulması ıcın elımden gelenı yaptım. mahkeme acıp bosanmak ıstedım, başaramadım. 2tane cocugum var, onlar ıcın daha da ayakta durmam gerekıyordu. psikolojik destek almaya karar verdım. ozel adana aıle danısmanlık merkezı ıle tanısmadan once psikiyatra gıttım ve bana ılac yazdı. bı faydası olmadı bende dılek hanım ıle tanıstım. kendisi gayet guleryuzlu, naif ve cok rahat bı kadındı. yaklasık ıkı bucuk aya yakın bır suredır dılek hanım ıle gorusuyorum. arkadaşlarıma da tavsıye ettım, onlarda basladı ve ustelık on gorusmelerı ucretsız. teşekkurler dılek hanım herseyım yoluna gırdı su an ucuncu cocuguma hamıleyım.
emegı gecen herkese tesekkur ederım!

Psikolog dilek hanıma işle ilgili sıkıntılarım ve öfke problemimle ilgili başvurdum kendileri çok ilgili alakadar pozitif ve müthiş bir dinleyici bu sayede daha pozitif bakabiliyorum iki seans sonucunda olumlu gelişmeler gösterdiğimi çevremdekilerin görüşlerinden dolayı da anlayabiliyorum analizleri ve yönlendirmeleri çok iyi bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederim sayesinde daha pozitif bakabiliyor ve öfke kontrolümü sağladı daha sağlıklı düşünebiliyorum.

herkese selamlar buraya şu sebepten dolayı yorum yapıyorum ben çok takıntılı bir insanım ve bu durum benim hayatımı hep olumsuz etkilemeye başladı. araştırmalarım sonunda dilek hanıma rastladım. Adana da bir çok yere gittim ama istediğim faydayı göremedim ama çukurova danışmanlık merkezinin sayfasında dilek hanımı gördüm arayıp bilgi aldım ve randevumu oluşturdum. Daha 3. seanstan sonra bile güzel bir ilerleme aldık beraber. Benim gibi takıntıları olan biri varsa mutlaka gelmeli fayda göreceğine yüzde yüz eminim. Çok teşekkür ederim Dilek hanıma ve çukurova danışmanlık merkezine.

Kendisinden tavsiye üzerine seans aldım, ailevi problemlerim vardı, eşim ile orta noktada buluşamıyorduk, çıkmaza gitmiştik, eşimi zor ikna etmişken 1 defalığına mahsus geldi ve uzun süre devam ettik, iyi ki devam etmişiz yuvam dağılmadı, ikimiz de birbirimize daha anlayışlı olduk. Teşekkürler dilek hocam

Uzun süren kendini kaybetmişlik hali ve büyük bir mutsuzluğun eşigindeyken yolumun kesiştiği güzel insan, kendi hikayeniz de sizinle keyifle yolculuk yapan sizi kendinizle barıştıran içinizdeki çocukla arkadaş olan ve her an destekçim olan Dilek hocama çok teşekkür ediyorum 💕 kendisi ile tanışalı uzun zaman olmadı fakat çok güzel yol aldık yol almaya da devam edeceğim. Herkes yeni bir başlangıcı hak eder hayatım boyunca tavsiyeleri fark ettirdikleri kılavuzum olacak.

Dilek hanımla arkadaş tavsiyesi üzerine görüşmek istedik,bu görüşmede sosyal fobilerimle ilgili konuştuk çok faydalı bilgiler aldım,tek seans almak istedim ama dilek hocamın bilgilerinden yönlendirmelerinden faydalanmak için seans sayılarımı fazlalaştırdım,çok mutluyum hocam sayesinde Allah razı olsun kendisinden,Herkese şiddetle tavsiye ederim…

Merhaba psikoloji öğrencisi stajyer kabul ediyor musunuz?

merhaba malesef stajyer arayışımız bulunmamaktadır

Merhaba
Dilek hanımı internette tesadüfen gördüm ve araştırdım . 4 seyanstir birlikte yol aldık bazen mucizeler ansızın gelir benim mucizem Dilek hanım iyiki karşıma çıktı eğri doğruyu gösterdi . Şiddetle tavsiye ederim 🙏❤️

Başlarda psikologa gidip gitmemekte çok kararsız kaldım psikolok bana nasıl yardımcı olabilir ki diye düşünüyordum. Kotu bir geçmiş, adanmış bir yasam, kendime karşı acımasız,hayır diyemeyen, kendini sevmeyen ,hayatı korkarak yaşayan,bagimliliklari olan sevgisiz büyümüş bir insandım ama içimdeki ses bana git diyordu ve dilek hocamı buldum iyi ki tanımışım o kadar kısa bir surede beni harika bir insan yaptı aslında insanların ne problemi olursa olsun hepsi içimizdeki birşeylerin eksik olasından kaynaklı dilek hocam içimdeki çocukla tanismama vesile oldu şimdi okadar güçlüyüm ki … tabi ki hayatta herşey olacak iyi yada kötü ben artık bunlara üzülmek takmak kendimi yormak yerine o çocuğun elini tutup birlikte yürüyeceğim sarılacağım birlikte ağlayıp birlikte güleceğiz benim gibi gitmeyi düşünen kararsız olan insanlar mutlaka dilek hocama gidin içinizdeki çocuk bir şansı hakediyor bir şansta siz tanıyın:))

Dilek hanım sayesinde güçsüz sandığım yanlarımın ne kadar güçlü olduğunu anladım. Yazmaya düşünmeye çekindiğim konu ve tutumları kendisi sayesinde keşfederek isteklerim konusunda bilinçlendim. Kendisi şiddetle tavsiye ettiğim uzmandır.

21 yaşındayım 3 yıldır uyuşturucu kullanıyordum hayata kör bakıyordum karamsarlıktan vazgeçmiyordum hiç bir şey de beni vazgeçirmemiştir sadece madde ile hayata tutunuyordum hayatım çok kötü olaylarla geçti intahar ettim hayattaki bütün olayları kendimi cezalandırarak kendimi suçlayarak geçti dilek hanımla annem sayesinde tanıştım yaklaşık 4 ay olacak ve hayatın sadece siyah renklerden oluşmadığını başka renklerde olduğunu her ne olursa olsun yaşamanın ve kötülüklerle mücadale etmenin ne demek olduğunu öğrendim gerçekten hayatımın dönüm noktasını yaşadım çok teşekkür ederim ❤️❤️❤️🙏🙏

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!