Ph. Dr. Ayşe SARPKAYA

Ph. Dr. Ayşe SARPKAYA
Ph. Dr. Ayşe SARPKAYA
Uzman Psikolojik Danışman & Psikoterapist

Doktor Psikolojik Danışman Ayşe SARPKAYA hocamız, Lisans Eğitimini Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Psikolojik Danışmanlık ve Doktora eğitimini yine  Psikolojik Danışmanlık bölümünde yapmış olup, halen aktif olarak Üniversitede ders vermektedir.

Doktor Psk. Dan. Ayşe hocamız, Çukurova Üniversitesinde kariyer merkezinde danışmanlık hizmetine devam ederken, Aile Bakanlığına bağlı kurumumuzda seans almaya devam etmektedir.  Ayşe hocamız, 4 yıl süren Almanca Sistemik Psikoterapi eğitimine devam ederken, Ailenin sistemleri, aile bir sistemdir düşüncesini benimseyerek aileye kendine özgü yaklaşım modelleri benimsemektedir. Aile Terapisi- Danışmanlığı hizmeti verirken aileyi bir bütün olarak düşünüp terapi hizmetini vermektedir.

Doktor Psikolojik Danışman Hocamız; Aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı, aldatma, sınır ve rol çatışması gibi problemler yaşayan kişilere uygun terapi yaklaşımları sunmaktadır. Sürekli çatışma yaşayan, tükenmiş aileleri fonksiyonel hale getirme üzerine çalışmalar yürütmektedir. Psikolojik Danışman Ayşe SARPKAYA aynı zamanda aile danışmanlığı eğitimlerinde eğitmenlik yapmakta ve yeni aile danışmanlarının yetişmesine katkı sunmaktadır.

         Çocuk ve ergen danışmanlığı kapsamında 6 – 18 yaş arası çocuk ve gençlere ve aynı zamanda ailelerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Çocuk terapisi davranışlarında yada duygularında güçlükler yaşayan çocuklara yardımcı olabilmek için uygulanan teknikleri kapsar, bu tekniklerin bir çoğunu okuduğu dönemde tamamlayan Ayşe hocamız, bazı teknik ve eğitimleri ise lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel kuruluşlardan almıştır.

Resmi olarak aldığı eğitimler:

 • Psikolojik Danışmanlık Lisans (4 Yıl)
 • Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (3 Yıl)
 • Psikolojik Danışmanlık Doktora (4 Yıl)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Teorik -Uygulamalı-Süpervizyon)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Oyun Terapisi
 • AileDanışmanlığı Eğitimi
 • Sistemik Psikoterapi Eğitimi (4 Yıl – Halen Devam Etmektedir.)
 • MMPI Minnesota Kişilik Envanteri
 • Nörolojik Testler
 • Yetişkin Testleri
 • Pozitif Psikoloji Eğitimi
 • Eğitim ve Öğrenci Koçluğu
 • Psikoeğitim grup ile çalışma (42 saat)
 • Bilişsel davranışçı çalışma metodları(42 saat)
 • Ergenlerle sistemik danışma(42 saat)
 • Farklı çiftlerle eş terapisi(42 saat)
 • Kariyer gelişim ve danışma(42 saat)
 • Çocuk ve ergenler zorbalık, önleme ve azaltma(42 saat)
 • Kanıta dayalı psikolojik danışma teknikleri(42 saat)
 • İletişim becerileri aile içi iletişim (42 saat)
 • Pozitif Psikoloji (42 saat)
 • Aile Terapisi (42 saat)
 • Çift ve Evlilik Terapisi (42 saat)
 • Kişiler arası karar verme ve problem çözme teknikleri (84 saat)

Erasmus kapsamında 2020-2022 “Akran zorbalığına Avrupa boyutunda çözümler” konulu proje yürütmüştür. Çalışanların örgütsel bağlılığı, lider-üye etkileşimi” konusu üzerine çalışmıştır. Yüksek lisans tez konusu “Öğretmenlerin iş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisinde benlik saygısının aracı rolü” isimli çalışmadır. Pek çok anaokulunda ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmıştır.

2010-2012 yılları arasında Pdr Öğrenci kulübünde ekip liderliği ve ekip üyeliği kapsamında birbirinden farklı görevlerde bulunmuştur. 2016-2018 yılları arasında özel kurumlarda işbirliği ile eğitim koçluğu eğitimleri vermiştir.

× Bizimle İletişime Geçin!