WISC R Zeka Testi

 1. Test Amacı: WISC-R, çocuğun bilişsel yeteneklerini ölçmek ve zeka düzeyini belirlemek için kullanılır. Test sonuçları, çocuğun zeka profili hakkında bilgi sağlar ve öğrenme güçlükleri olan çocuklara uygun eğitim programlarının tasarlanmasında kullanılabilir.
 2. Yaş Aralığı: WISC-R, genellikle 6 ila 16 yaşları arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özgü normlar ve standartlar kullanılarak değerlendirme yapılır.
 3. Test Bileşenleri Aşağıdaki Gibidir:a. Sözel Bölüm: Bu bölüm, dil becerilerini ölçer. Örnek olarak, çocuklardan kelime dağarcığı, benzetme yapma, anlama ve sözel mantık gibi görevleri yerine getirmeleri istenebilir.

  b. Performans Bölümü: Bu bölüm, görsel-mekansal ve problem çözme becerilerini değerlendirir. Örneğin, şekilleri birleştirme, resim tamamlama, model oluşturma gibi görevler içerebilir.

  c. Genel Zeka Puanı: Sözel ve performans bölümlerinin sonuçları birleştirilerek genel zeka puanı hesaplanır. Bu puan, çocuğun genel zeka düzeyini yansıtır.

 4. Örnek Uygulama: Bir çocuğun WISC-R testine tabi tutulduğunu düşünelim. Testi uygulayan bir uzman, çocuğa sözel bölümde kelime anlama görevleri verebilir. Örneğin, çocuğa “elma” kelimesinin anlamını sormak veya eşanlamlı bir kelime bulmasını istemek gibi. Performans bölümünde ise, çocuğa şekilleri birleştirme veya bulmacaları çözme gibi görevler verilebilir.
 5. Sonuç Değerlendirme: Test tamamlandıktan sonra, çocuğun performansı normlarla karşılaştırılır. Bu, çocuğun bilişsel yeteneklerinin yaş ve cinsiyete göre diğer çocuklarla karşılaştırılmasını sağlar. Sonuçlar genellikle standart puanlar ve yüzdelik dilimler şeklinde raporlanır.
 6. Kullanım Alanları: WISC-R’nin kullanımı çeşitli alanlarda faydalı olabilir. Örneğin, çocuğun akademik performansını anlamak, öğrenme güçlüklerini değerlendirmek, özel eğitim programları tasarlamak ve öğretim stratejilerini belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca, çocuğun yetenekleri hakkında bilgi sağlayarak, potansiyel alanları keşfetmek ve güçlü yönlerini desteklemek için de kullanılabilir.
 7. Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi: WISC-R, öğrenme güçlüklerine sahip çocukların tanısında ve nedenlerini anlamada önemli bir araç olabilir. Test sonuçları, bir çocuğun dil becerileri, dikkat, hafıza, problem çözme yetenekleri gibi alanlardaki zayıf noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir. Bu bilgiler, çocuğun eğitim ve destek ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilir.
 8. Özel Eğitim Programlarının Tasarlanması: WISC-R sonuçları, özel eğitim programları hazırlamak için temel bir yol haritası sunabilir. Çocuğun güçlü yönleri ve zayıf noktaları göz önünde bulundurularak, eğitim planları bireyselleştirilebilir. Örneğin, dil becerileri zayıf olan bir çocuğa özel dil terapisi veya görsel-mekansal yetenekleri güçlü olan bir çocuğa ileri matematiksel zorluklar sunulabilir.
 9. Bireyselleştirilmiş Öğrenme Stratejileri: WISC-R sonuçları, öğretmenlere çocukların öğrenme stilleri ve güçlü yönleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu bilgiler, öğretim stratejilerini çocuğa uygun hale getirmek için kullanılabilir. Örneğin, görsel öğrenmeyi tercih eden bir çocuğa matematik problemlerini resimlerle açıklamak veya sözel olarak öğrenmeyi tercih eden bir çocuğa konuşma tabanlı öğretim yöntemleri kullanmak gibi.
 10. Testin Sınırlamaları: WISC-R testi çocuğun zeka düzeyini ölçmede önemli bir araç olsa da, tek başına bir çocuğun tüm yeteneklerini tam olarak yansıtmaz. Diğer faktörler, örneğin çocuğun duygusal durumu, motivasyonu ve fiziksel sağlığı gibi, test sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, WISC-R sonuçları başka bilgilerle birlikte dikkate alınmalı ve bir çocuğun potansiyelini değerlendirmek için kapsamlı bir değerlendirme süreci gereklidir.

WISC-4 çocukların kendi yaş grubu içerisinde beceri düzeylerini ve sadece çocuk içinde güçlü alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgiler verir. WISC-4 içeriğinde 10 temel test ve gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere 5 yedek alt test bulunmaktadır. Alt testler birçok alan hakkında bilgiler içermekte ve aileye veya talep edilen kuruma çocuğun durumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Uygulanma süresi 1,5 saat civarında sürmektedir. Bir çocuğa uygulanan test sonrası en az üzerinden 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulama yapılabilmektedir. Merkezimizde çocukların test sonuçları saklanmakta ve bir öncekiyle karşılaştırılarak aileye gelişim gösteren alanlarla ilgili detaylı bilgi verilmektedir.

Test sonuçları puan bilgisi verilerek değil, ailelere veya talep edilen kuruma gelişmiş alanlar veya geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili bilgiler rapor edilerek verilir. Aile, test öncesi ve sonrası gerekli görüşmeler için bir kez seansa davet edilir. İlk seans çocukla ilgili bilgileri alma seansı ve test sonrası seans ise test ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla planlanmıştır.

WISC-4 testi sonuçları ile çocukların özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı, okul başarısının nasıl arttırılabileceği, zayıf yanların hangi egzersizlerle nasıl artışlar gösterebileceği, gelişim için uygulanabilecek yöntemler ve materyaller hakkında bilgilendirmeler ve çocuğun hangi alanları seçer ise daha başarılı olabileceği aile ile görüşülen test sonrası seansta aileye aktarılır. Geliştirici ve destekleyici bütün aktiviteler liste halinde veya sözel olarak aileye verilir.

ozel cukurova beyaz min - WISC 4 Zeka Testi

WISC-4 testini sadece Türk Psikologlar Derneği’nden alınmış uygulayıcı sertifikası olan Psikologlar uygulayabilir. Lütfen uygulama yaptıracağınız Psikoloğun sertifikasını görmek isteyiniz.

Çukurova Aile Danışma Merkezi, Adana ilinde WISC-4 testini uygulayan nadir kurumlardan biri olarak sizlere hizmet vermektedir.

× Bizimle İletişime Geçin!