OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif kompulsif bozukluk problemi olan kişilerin, kendilerine dahi anlamsız ve gereksiz gelen, sürekli tekrarlayan düşünceleri ve davranışları bulunmaktadır. Obsesyon, kişinin zihninde başka bir şey düşünmeyi engelleyecek kadar baskın olan sürekli tekrarlayan işlevsiz inanış veya fikirler bütünüdür.

Kompülsiyonlar ise, kişinin uygun olmadığını bildiği, fayda sağlamayan davranışlardır. Kişiler bu davranışları zihinlerinde ısrarla tekrar eden obsesif düşünceleri konusunda rahat etmek amacıyla yapmaya devam ederler. Obsesyonları yok edebilmek veya hafifletebilmek hedeflenir. Fakat zaman içerisinde kompulsif davranışlar artmaya ve günlük yaşam kalitesini bozmaya başlar. Obsesif kompulsif bozuklukta izlenebilecek en iyi yöntem farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve psikoterapinin birlikte yürütülmesi ve psikiyatrist ile psikoloğun birlikte hareket etmesidir.

× Bizimle İletişime Geçin!