Adana Öğrenci Koçluğu Hizmeti

Öğrenci Koçluğu Nedir?

İnsanların; meslek seçimi, hayatlarının en önemli kararlarından biridir. Üniversite eğitiminin, günümüzdeki kadar yaygın olmadığı zamanlarda insanların iş bulması, memuriyete girmesi, kendi işlerini kurması çok daha kolaydı. Günümüzde üniversite mezunlarının bile işsiz kaldığı bir gerçektir.  Bu durumun içsel (kişiye bağlı) ve dışsal(kişiye bağlı olmayan) nedenleri bulunmaktadır. Ekonomik kriz, ülkenin bulunduğu durum gibi dışsal faktörler konumuz dışındadır. Burada bizi ilgilendiren kişisel (içsel) faktörlere bakacak olursak; kişilerin yeterli özgüveninin olmaması, yanlış meslek seçimi, kendi potansiyelini tam kullanamamadan dolayı istenen üniversitenin olmaması…gibi birçok faktör etkilidir. Günümüzde birçok kişi mezun oldukları bölüm dışındaki işlerde çalışmaktadır. Yani meslekleri ile ilgili eğitim almamışlardır. Bu durumun yeni nesillerde yaşanmaması adına zamanında önlem almak gerekir. Sınav sürecine gelmeden önce her öğrenci için kariyer planlaması yapmak en iyi sonucu almak açısından önemlidir. Sınav sürecine gelmiş bir öğrenci için ise profesyonel destek almak, öğrencinin geri kalan tüm hayatını istediği, mutlu olabileceği bir işi yapabilmesi için gereklidir.

Öğrenci koçu ne iş yapar? Öğrenci koçu kısaca, öğrenciyi ve ailesini tanıyarak öğrencinin ihtiyaçlarını belirler, buna göre hedef planlaması yapar ve hedefe ulaştıracak bir program hazırlayıp takibini yapar.

1-Öğrenciyi Tanıma

Okul ve sınav başarısı için öncelikle öğrencinin ve ailenin istekli olması gerekir. Öğrencinin isteksiz olduğu bir konuda başarı sağlanması mümkün değildir. Bu süreçte önce öğrencinin istekli olmasının sağlanması ardından diğer aşamalara geçilmesi gerekir.

  1. Öğrencinin tanınması: öğrencinin karakterinin bilinmesi, tanınması; öğrenme tipinin tespit edilmesi, en uygun çalışma ortamının belirlenmesi, öğrencinin ders / konu eksikliklerinin tespit edilmesi, öğrenciye uygun ders planının çıkarılması…için öncelikle öğrencinin tanınması gerekir.
  2. Ailenin tanınması; bu süreçte aile – öğrenci iletişimi oldukça önemlidir. Öğrencinin motivasyonunun artırılması, ders çalışmasına destek olunması için ailenin de bu süreçte pozitif ve etkin olarak rol alması oldukça önemlidir.
  3. Ortamın tanınması; Öğrencinin fiziki çevresinin tanınması önemlidir. Ders çalışma ortamı öğrencinin ders çalışma verimini oldukça etkiler. Bu yüzden ders çalışma ortamının düzeni sağlanması gerekir.
  4. Öğrencinin çevresinin tanınması; Öğrencinin duygu durumu da ders çalışma verimini ve başarısını oldukça etkilemektedir. Arkadaş, akraba, akranları ve karşı cinsten yakın olduğu arkadaşı ile ilişkileri duygu durumunu çok etkilediğinden öğrencinin çevresinin tanınması önemlidir. Bu süreçte duygu durumunun stabil kalması ders çalışmasını etkileyen önemli faktörlerden biridir.
2-Hedef Belirleme

Birçok öğrenci; potansiyelini, ne istediğini, hedefini nasıl belirleyeceğini bil(e)mez. Bu konuda öğrencinin kendi karakterine uygun, yapabileceği, mantıklı ve gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Doğru şekilde belirlenen hedef, hem öğrenciyi motive etmekte ve hem de hedefi gerçekleştirdiğinde özgüveni artmaktadır.

3-Sorumluluk Geliştirme Çalışmaları

Bir öğrenci için sorumluluk duygusu;  kendi kararlarını (ders çalışma, tercih yapma…) alması, sonuçlarına katlanması ve kendi hayatı ile ilgili başarısız olduğu durumlarda özellikle de ailesini suçlamayıp sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmesi ve bu durumu kabullenmesidir.  Sınavlara hazırlanmakta zorlanan öğrencilerin bir kısmında sorumluluk duygusu gelişmemiş olabilir. Bu durumdaki öğrenciler için bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle sorumluluk duygusunun artırılması hedeflenmektedir.

4-Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma

Gün; herkes için yani başarılı ve başarısız insanlar için 24 saattir. Zamanın verimli ve doğru kullanılması ise insanların başarılı olması noktasında en önemli noktalardan bir tanesidir. Her öğrencinin kendi kişiliğine uygun bir zaman yönetimi planlaması yapıldığında başarı sağlanacağı açıktır.

5-Verimli Ders Çalışma Programı

Bazı öğrenciler; çok çalıştığı halde başarılı olamazlar. Burada aslında öğrenci ve veliler;  kendilerinin / çocuklarının çok çalıştığını düşünürler. Ancak gerçekte öğrenci verimsiz çalışıyordur. Ders çalışmaya oturunca kısa süre sonra bir bahane ile yerinden kalkma, ders çalışırken hayallere dalma, dikkat dağınıklığı, derse konsantre olamama durumlarında masa başında ne kadar oturduğunuzun bir önemi yoktur. Burada, brüt ders çalışma süresi değil net ders çalışma süresi önem kazanmaktadır. Bu yüzden öğrencinin eksiklerinin tespit edilip; her dersten eksik olduğu kısımlara verimli çalışması sağlanmalı ve verimli çalışmasını engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir. 

6-Dikkat / Hafıza Geliştirme Çalışmaları

Öğrencide, dikkat dağınıklığı veya öğrendiklerini hatırlama konusunda eksiklikleri varsa bu konuda eksikliklerini giderecek çalışmaların yapılması gerekmektedir.

7-Etkin ve Hızlı Okuma Çalışmaları

Sınavlarda süre kısıtlaması olduğundan özellikle TYT, ALES gibi sınavlar olmak üzere tüm sınavlarda hız önemlidir. Hızı etkileyen en önemli faktörlerden biri de etkin ve hızlı okumadır. Bazı öğrencilerin okuma hızı yavaş olabilir veya etkin bir şekilde okumakta zorlanabilir. Okuduğunu birkaç kez okuması gerekebilir. Bu durumdaki öğrenciler için etkin ve hızlı okuma çalışmaları yapılması gerekir.

8-Sınav Analizleri ve Yönlendirme

Sınavlara çok çalışmak değil doğru çalışmak önemlidir. Öğrencilerimizin çoğunluğu sınav sonuçlarının analizine önem vermediği, sınav sonuçlarına göre ders çalışmalarını planlamadığı görülmektedir. Bilinen bir konuyu sürekli çalışmak öğrenciye yeni bir şey katmaz. Sınav sonuçlarına göre öğrencinin hangi konudan eksik olduğu, hangi konuda daha fazla soru çözmesi gerektiği, hangi konularda dikkat eksikliğinin bulunduğunun tespit edilmesi doğru sınav analizleri ile mümkündür.

9-Sınav Kaygı Kontrolü Çalışmaları

Öğrencilerde belirli bir düzeyde bulunması motivasyon için gereklidir. Ancak sınav kaygısının belli bir düzeyin üzerine çıkması halinde sınav başarısı olumsuz etkilendiği gibi bu durum özgüven eksikliğine, çevreyle olan iletişiminin bozulmasına, sinirli, kaygılı bir insan olmasına da neden olur. Bu yüzden sınav kaygısının kontrol altına alınması sadece sınav açısından değil öğrencinin kendi gelişimi açısından da oldukça önemlidir.

10-Motivasyon ve Başarıya Odaklanma

Motivasyon, çalışmanın ve başarının anahtarıdır. Motivasyon içten gelen bir durumdur. Ancak bazı zamanlarda dıştan bir destek verilerek içsel motivasyonun sağlanması gerekebilir.  Bazı öğrenciler kendini nasıl motive edeceğini bil(e)mezler. Bu öğrencilerin kendi motivasyonlarını nasıl sağlayacağını öğrenmeleri gerekir.

11-Aile Görüşmeleri

Öğrencilerin sınav süreçlerinde ailenin desteği önemlidir. Ailenin bu süreçte nasıl davranması gerektiği, çocuklarına nasıl destek olacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Sınav sürecinde ailenin danışmanla işbirliği yapması, öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmada oldukça önemlidir.

Sınav sürecine gelmiş bir çocuğunuz varsa; çocuğunuzun kaderini belirleyen en önemli dönüm noktalarından biri olan sınav sürecine ne yapacağını bilmeden, başıboş olarak girmesine izin vermeyin  ve profesyonel destek alın. Unutmayın, sonradan geri dönülmez bir hata çocuğunuzun bir ömür boyu mutsuz ve istemediği bir işi yapmasına neden olur.

Öğrenci Koçluğunda Yapılan Çalışmalar:

1-Öğrenciyi Tanıma Ölçekleri

2-Hedef Belirleme

3-Sorumluluk Geliştirme Çalışmaları

4-Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma

5-Verimli Ders Çalışma Programı

6-Dikkat Geliştirme Çalışmaları

7-Hafıza Geliştirme Çalışmaları

8-Etkin ve Hızlı Okuma Çalışmaları

9-Sınav Analizleri ve Yönlendirme

10-Sınav Kaygı Kontrolü Çalışmaları

11-Motivasyon ve Başarıya Odaklanma

12-Aile Görüşmeleri

Öğrenci Koçluğu ve süreç İle İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Arayınız. 0322 402 09 09 yada 0530 832 14 81

× Bizimle İletişime Geçin!