WISC 4 Zeka Testi

WISC 4 ZEKA TESTİ NEDİR?

ABD’de 2003 yılında geliştirilen WISC-4 testinin Türkiye örneklemine uyarlanması 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Şu anda Türkiye’de uygulanan en güncel zekâ testidir. Çocuklarda 6 yaş 0 aydan, 16 yaş 11 aya kadar uygulanabilmektedir. WISC-4 ölçeği ile başta Tüm Ölçek Zekâ Puanı ölçülmektedir sonra sırasıyla Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı puanları ölçülmektedir.

WISC-4 çocukların kendi yaş grubu içerisinde beceri düzeylerini ve sadece çocuk içinde güçlü alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgiler verir. WISC-4 içeriğinde 10 temel test ve gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere 5 yedek alt test bulunmaktadır. Alt testler birçok alan hakkında bilgiler içermekte ve aileye veya talep edilen kuruma çocuğun durumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Uygulanma süresi 1,5 saat civarında sürmektedir. Bir çocuğa uygulanan test sonrası en az üzerinden 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulama yapılabilmektedir. Merkezimizde çocukların test sonuçları saklanmakta ve bir öncekiyle karşılaştırılarak aileye gelişim gösteren alanlarla ilgili detaylı bilgi verilmektedir.

Test sonuçları puan bilgisi verilerek değil, ailelere veya talep edilen kuruma gelişmiş alanlar veya geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili bilgiler rapor edilerek verilir. Aile, test öncesi ve sonrası gerekli görüşmeler için bir kez seansa davet edilir. İlk seans çocukla ilgili bilgileri alma seansı ve test sonrası seans ise test ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla planlanmıştır.

WISC-4 testi sonuçları ile çocukların özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı, okul başarısının nasıl arttırılabileceği, zayıf yanların hangi egzersizlerle nasıl artışlar gösterebileceği, gelişim için uygulanabilecek yöntemler ve materyaller hakkında bilgilendirmeler ve çocuğun hangi alanları seçer ise daha başarılı olabileceği aile ile görüşülen test sonrası seansta aileye aktarılır. Geliştirici ve destekleyici bütün aktiviteler liste halinde veya sözel olarak aileye verilir.

ozel cukurova beyaz min - WISC 4 Zeka Testi

WISC-4 testini sadece Türk Psikologlar Derneği’nden alınmış uygulayıcı sertifikası olan Psikologlar uygulayabilir. Lütfen uygulama yaptıracağınız Psikoloğun sertifikasını görmek isteyiniz.

Çukurova Aile Danışma Merkezi, Adana ilinde WISC-4 testini uygulayan nadir kurumlardan biri olarak sizlere hizmet vermektedir.

× Bizimle İletişime Geçin!