Neurosound Hangi Durumlarda Kullanılır?

Neurosound Kullanım Alanları

Neurosound Kullanılan Durumlar

Neurosound başta gelişim problemleri olmak üzere bir çok alanda kullanılan geliştirici bir sistemdir. Tıbbi olarak tedavi sağlamaz ancak devam eden tedavi sürecini destekleyici rolü vardır.

Vestibüler Sistem Problemleri

Dikkat ve Odaklanma Problemleri

Denge Koordinasyon Becerilerinde Zayıflık

Beden Duruş ve Konumlanma Zayıflığı

Motor Becerilerde Zayıflık

El Göz Koordinasyonu Sağlamada Güçlük

Gecikmiş Gelişim Bozuklukları

Gecikmiş Konuşma

Konuşma Problemleri

Yaşıtlarına Göre Geç Öğrenme

Motor Becerilerde Zayıflık

Okuma Güçlüğü

Renkleri Öğrenmede Güçlük

Sayıları Öğrenmede Güçlük

Psikolojik​ Problemler

Genel Gerginlik Hali

Kapanıklık-Çekingenlik

Belirli Seslere Aşırı Duyarlılık Hali

Takıntılar ve Korku-Kaygı Hali

Öz Güven Eksikliği

Huzursuzluk

Hipoaktivite ve Hiperaktivite

Öfke Kontrol Güçlüğü

Yaşam Enerjisinin Düşüklüğü

Davranış Problemleri

Kaygı ve Huzursuzluk Hali

Öfke Kontrol Güçlüğü

Yaşam Enerjisi Düşüklüğü

Akran Zorbalığı

Saldırganlık

Kişisel Gelişim

Hafıza Güçlendirme

Akademik Başarı Sağlanması

Sınav Kaygısını Giderme

Oto Kontrol ve Planlama Becerileri

Dürtü Kontrolü

Yabancı Dil Öğrenme

Hitabet, Şarkı Söyleme Becerilerini Geliştirme

Ses Kullanma Becerilerini Geliştirme

× Bizimle İletişime Geçin!