Neurosound Gerçekten Etkili mi?

music and brain

NEUROSOUND GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Neurosound uygulamaları sonrası yapılan inceleme çalışmalarında uygulama öncesine göre olumlu düzeyde gelişme gözlenmektedir. Bu kadar etkili olmasının temel sebeplerinden biri her bir kişinin biricik ve özel olması ve bu nedenle herkes için ayrı bir uygulama içermesidir. Yüzlerce aktivite ve program havuzu içerisinden uygulama öncesi yapılan ölçümlere göre bu aktivite ve programlar arasından kişinin problem alanına uygun olanlar bir araya getirilir ve uygulama gerçekleştirilir. Bu uygulamalar arasında en etkilisi kulak vasıtasıyla beynin daha az işleyen bölümlerine işlevsellik kazandıran neurosound cihazıdır. Yarım asırdan fazla zamandır dünyada bu cihazın farklı biçimleri farklı farklı alanlar için kullanılmıştır. Alanların farklılaşması cihazların uyguladıkları programları ve cihazların özelliklerini de birbirinden ayırmaktadır.

Neurosound cihazı bütün neurosound uygulamalarının önemli parçalarından biridir. Neurosound uygulamaları tamamı bütün olarak uygulandığında istenen sonuçlara ulaşmak daha kolay ve hızlı olmaktadır. Neurosound cihazının uygulamalar esnasında kullanılmasının en önemli görevi, uygulanan diğer programların zihinde bir karşılık bulmasını ve elde edilen olumlu gelişimin ise kalıcı olmasını sağlamasıdır.

İnsanlar kulaklarını sadece işitme organı olarak kullandıklarını düşünürler ancak kulaklarımız beynimizin bilgiyi alması işlemesi ve önemli bölgelerinin aktive edilmesi için gerekli uyarıcı sesleri iletmekle görevlidirler. Kısaca kulaklarımız beynimizin dışarıya açılan kapılarıdır. Beynimizi geliştirmek için bu kapıları ne derece etkili kullandığımız çok önemlidir. Kulaklar aynı zamanda vücudumuzun denge organıdır, bisiklete binmemizi, yolda yürüyebilmemizi sağlayan organ kulaktır. Ayrıca kulak ile ilişkili en önemli bölgelerden biri de vücudumuza dağılan ana sinir sisteminin merkezi olan beyin sapıdır. Buradan hareketle vücudumuzun yönetilmesinde kulağın etkisi çok önemli ve büyüktür. En temel duyu organımızdır, anne karnında ilk oluşan duyu organımızdır. Neurosound uygulamaları, kulağımızın içinde bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı çok çeşitli sesler yardımıyla harekete geçirerek kasların gelişmesi için egzersizler yaptırır. Bu sayede hem beynimizdeki sistemlerin uyarılmasını sağlar hem de beyin sapından vücudumuza dağılan ana sinir sisteminin de harekete geçmesini sağlar. Ayrıca dikkat ve odaklanmanın merkezi olan vestibülar sisteme de etki ederek vücudumuzun kontrolünü, dengesini sağlar. Dikkat ve odaklanma bölgesinin uyarılması neurosound programlarının gelişme kaydedebilmesi için çok önemlidir. Neurosound cihazlarının kullanımı ile diğer program uygulamalarının birlikte yapılması bedensel, duyuşsal ve bilişsel aktivitelerle de desteklenir ve çok yönlü ve kalıcı bir gelişim sağlanır.

Neurosound deneyimi yaşamak ve daha kaliteli, daha huzurlu, daha başarılı bir yaşama sahip olmak için ücretsiz ön görüşme randevusu alabilir, bizi arayabilirsiniz.

Randevu ve bilgi için iletişim;

03224020909

05360329828

× Bizimle İletişime Geçin!