BİLİŞSEL AKTİVİTE PROGRAMI

BİLİŞSEL AKTİVİTE PROGRAMI

Bilişsel beceriler düşünüldüğünde; uyaranlardan bilgiyi toplama, toplanan bilginin zihinde kısa süreli bellekte tutulması, kısa süreli bellekte tutulan bilginin uzun süreli belleğe aktarılarak depolanması, depolanan bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar kullanılmak üzere çağırılması olarak sıralanabilir. Okuma ve yazma becerileri, kristalize zeka, akıcı zeka, niceliksel ve algısal akıl yürütme, görsel ve işitsel işlemleme hızı becerisi, çalışma belleği becerileri gibi becerilerin geliştirilmesi için planlanmış bir çok aktivite ile bilişsel aktivite desteklenmektedir.

Programda basit, orta, zor şeklinde üç seviyede kitaplar bulunmaktadır ve her seviye dört ayrı alanı baz alan dört kitaptan oluşmaktadır. Her seviyede ortalama 800 adet etkinlik bulunmakla birlikte hangi etkinliğin yapılacağına ve ne zaman yapılacağına uygulamayı yürüten danışman karar verecektir. Aktiviteler çocuğun gelişimine katkı sağlayacak şekilde ve eğlenmesi hedeflenerek geliştirilmiştir. Danışman bu programda yer alan etkinlikler dışında uygun gördüğü etkinlikleri de programa dahil edebilmektedir.

Her çocuğun bilişsel gelişim düzeyinin ve gelişim hızının farklı olduğu düşünülürse ihtiyaçlarının da farklı olacağı sonucuna ulaşılabilir. Dolayısıyla çocuğun hangi alanlarda destekleneceği ile ilgili uygulamalar öncesinde bir çok test uygulanmakta, gözlem yapılmakta ve destek programları bu testlerin ve gözlemlerin sonucuna göre belirlenmektedir. Bu iki ayrı programın birlikte uygulanmasının temel sebebi neurosound etkisinin arttırılması ve çocuğun bilişsel performans kapasitesini arttırmaktır. Çocukta gözlemlenecek olan gelişimi arttırmak neurosound programlarının temel hedeflerinden biridir.

Etkinliklerin olduğu neurosound programı öylesine etkili bir programdır ki yurt dışında ve yurt içinde birçok bilişsel gelişim merkezinde bu ve buna benzer programlar uygulanmaktadır. Sadece bu programların bile ne kadar aktif kullanıldığı düşünülürse neurosound ile birlikte uygulandığında ne kadar gelişim sağlayabileceği tahmin edilebilecektir.

× Bizimle İletişime Geçin!