Çocuk ve Ergen Psikoloğu

çocuk ve ergen psikoloğu

İnsan, doğuşunda az gelişmiş olup, olgunlaşma çağı içinde en uzun gelişim süresine ihtiyaç duyan bir canlı türüdür. İnsan gelişimi hem kalıtımsal açıdan hem de çevresel açıdan etkilenmektedir. Yani doğuştan getirdiğimiz biyolojik özellikler, gelişim ve büyüme sırasında yaşanan kazanımlarla karşılıklı olarak etkileşimde bulunarak bireyin gelişimini belirler. Çocuk ve ergen psikoloğu internet dünyasında çok aranılan kelimelerden biridir.

Gelişim süreci aşama aşama izlenir. Örneğin; bir çocuğun koşması için önce yürümeyi öğrenmesi gerekmektedir. Tüm çocuklar, bazen birkaç yaş aşağı veya yukarı oynasa da bu evreleri aynı sırada geçerler. Ayrıca çocuklar; bebeklikten itibaren fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal olarak gelişirler ve bu gelişimleri her aşamada farklılaşarak değişir.

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Nasıl Seçilmelidir ?

Gelişim dönemlerinin genel olarak bir sınıflaması olsa da inceleme konusu ‘insan’ olunca, sözü edilen gelişim süreçlerinde -başlangıç ve bitiş anlamında- kesin olarak yaş sınırlaması yapmak oldukça zordur. Bu anlamda gelişim dönemleriyle ilgili her bir dönemin kendi içerisinde yaklaşık olarak yaş sınırlamaları yapılmıştır. Bunlar;

  • 0-2 yaş grubu bebeklik,
  • 3-11 yaş grubu çocukluk,
  • 12-18 yaş grubu ergenlik gibi yaş sınırlamaları yapılsa da yeni doğmuş bir bireyin fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal olarak gelişimi çocuk ve ergen psikologları üzerinden sağlanmaktadır.
  • Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Çocuk ve ergen psikologları, 0-18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve gençlerin yaşadıkları ruhsal sıkıntı ve hastalıklarla ilgilenirler. Çocuk ve ergen psikologları, danışan olarak gelen çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problemlerin kaynağını bulmaya çalışarak, bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışırlar.

Ayrıca yaşanılan soruna göre, uzman oldukları terapi alanlarından en uygun olan tedavi veya terapi yöntemlerini uygulayarak, yaşanılan problemin giderilmesini ve çocuk ve ergenlerin ileriki yaşlarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında başa çıkma kapasitelerini arttırmayı da sağlamaktadır. Çocukluk ve ergenlik döneminde fiziksel, bilişsel ve psikolojik sorunların oluşmadan önlenmesi ve doğru bir şekilde tedavi edilmesi sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için önemlidir. Çünkü çocukluk döneminde yaşanılan problemlerde erken müdahale, ileride yaşanılacak olan hasarı en aza indirmek için çok önemlidir.

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Neden Önemlidir ?

Zamanında veya doğru bir şekilde çözülemeyen çocukluk problemleri;

  • Bireyin yetişkinlik döneminde ulaştığında sağlıklı bir yaşam sürebilmesi,
  • Özgüven sahibi bir birey olabilmesi,
  • Yetkin yaşam yetenek ve becerileri öğrenmesi,
  • İş performansını,
  • Arkadaşlık sürdürme yeteneğini,
  • Sorumluluk taşıma gibi gereksinimlerinde uyum sağlama konusunu olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca çocuğun gelişim sürecinde yaşadığı olumsuzluklar veya takılmalar, çeşitli yaşam olayları ve değişiklikleri gibi durumlar da çocuk ve ergenleri etkilemektedir. Örneğin; aile fertlerinden birinin kaybı, anne-babanın ayrılması, aileye kardeş gelmesi, aile içi şiddet, çocuğun ihmal veya istismara uğraması, okul veya ev değişikliği gibi olumsuzluklar çoğu zaman çocuklarda psikolojik sorunlara yol açar.

Çocukların yaşadıkları psikolojik sorunlar; dikkat eksikliği, davranış problemleri, aile içinde veya arkadaşlarıyla ilişki kuramama problemi, okul veya sosyal ortam gibi yerlerde uyum sağlamada zorluk çekmesi, kardeşi varsa kardeşine karşı hissettiği nefret ve kıskançlık, korku ve kaygılar, yemek yemede bozukluk; gerileme, alt kaçırma veya dışkı kaçırma gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Çocuk ve ergen psikologları, çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanılan sorunların tanısının koyulabilmesinde yardımcı olan ve normal gelişim sürecini de değerlendirmek için birtakım gelişim, zeka, dikkat, okul olgunluk gibi testler uygulamaktadır. Ayrıca çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik yardım amacıyla uygulanan psikoterapi yöntemleri de vardır.

 

 

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!