MUHAMMED YILDIZ (Uzman Psikolojik Danışman)

MUHAMMED YILDIZ

Uzman Psikolojik Danışman

1983 Adana doğumlu olan hocamız 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü PSİKİYATRİ ANABİLİM Dalında ” yüksek lisansını tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Muhammed YILDIZ Çukurova Aİle Danışma Merkezinde Danışan Kabulüne Başlamıştır.

Bireysel danışmanlık bireyin kendisini tanıması, karşısına çıkan problemlerle baş edebilme gücünün artırılması, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünün farkına varmasına dönük verilen psikolojik danışmanlık hizmetidir. Bireyler bu hizmeti almaya genellikle depresyonpanik atak, obsesif kompulsif bozuklukyeme bozuklukları, uyku sorunları, fobi, karar vermeboşanma, aldatılma, ölüm ve yas, öfke kontrolü, bağlanma sorunları, travmatik yaşantılar, çaresizlik, yalnızlık gibi olgularla gelmektedirler. Uzman psikolojik Danışman Muhammed YILDIZ daha çok Bilişsel Davranışçı Terapi , ve Şema Terapi yaklaşımlarına bağlı kalarak tüm bu problemleri terapötik ilişki işbirliği ile çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır.

Çift danışmanlığı ve aile danışmanlığı kapsamında, ilişki ve iletişim problemleri yaşayan aile ve çiftlere, ayrılma ve boşanma sürecindeki bireylere, aldatma, sınır ve rol çatışması gibi problemler yaşayan kişilere uygun terapi yaklaşımları sunmaktadır. Sürekli çatışma yaşayan, tükenmiş aileleri fonksiyonel hale getirme üzerine çalışmalar yürütmektedir. Muhammed Yıldız hocamız aynı zamanda aile danışmanlığı alanında özel çalışmalar yapmaktadır.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Yıldız, M. (2019). Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımıyla Ruh Sağlığı Koruma, Önleme ve Psikoterapi Kılavuzu. Akademisyen Kitabevi, Ankara.

  • 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde stajını tamamladı. Stajı esnasında majör depresif bozukluk tanılı hastalarla psikoterapi çalışmaları yaptı ve manik depresif bozukluk tanılı hastalarla psikoeğitim çalışmaları yürüttü.
  • “İki Uçlu Bozukluğu olan Hastalarda Uyku Kalitesi, (Uyku Uyanıklık Döngüsü)Biyolojik Ritim Örüntüsü ve Yaşam Kalitesinin Tedavi Uyumuyla İlişkisi” Yüksek lisans tez konusunda tamamladı
  • Kariyeri boyunca 20 adet hizmet içi eğitim sertifikası almıştır. Bir tanesi TÜBİTAK’tan alınmış 5 adet başarı belgesi bulunmaktadır.
  • İkisi uluslararası kongrede sunulmuş bildiri, on üçü uluslararası hakemli dergide yayınlanmış makale ve altısı ulusal hakemli dergide yayımlanmış makale olmak üzere 21 adet bilimsel yayını bulunmaktadır.
  • Akademisyen Kitabevi tarafından 2019 yılında yayınlanan “Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımıyla Ruh Sağlığı Koruma, Önleme ve Psikoterapi Kılavuzu” isimli kitabın yazarıdır.
  • Evlilik Olgunluk Ölçeği, Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğini geliştirmiş ve Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeğini Türkçeye uyarlamıştır.
  • Türkiye Futbol Federasyonundan psikolojik performans danışmanlığı sertifikası bulunmaktadır.
  • Ergenlere, yetişkin bireylere ve ailelere psikoterapi hizmeti vermektedir. Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, evlilik ve aile terapisi, kariyer danışmanlığı, sporda psikolojik performans danışmanlığı alanlarında uzman psikoterapisttir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yıldız, M. (2015). Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Electronic International Journal of Education, Arts and Science 1(2), 164-180.

A2. Yıldız, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Yaşam Doyumu ve Depresyonun Cinsiyet ve Sınıf Seviyelerine Göre Etkileri, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 451-474.

A3. Yıldız, M. (2017). Ortaokul Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Mantıkdışı İnançların Yalnızlığa Etkisi, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 25-41.

A4. Yıldız, M. (2017). Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret. Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 2(1), 16-23. 

A5. Yıldız, M. (2017). Yapısal Aile Terapisinin Temel Kavramlarıyla Gelin Filminin İncelenmesi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 157-176.

A6. Yıldız, M., Aslan, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışmanın Depresif Belirtilere Etkisi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 38-48.

A7. Yıldız, M. (2017). Ergenlerde Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyal Becerilere Etkisi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 45-55.

A8. Yıldız, M. (2017). Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 70-77. 

A9. Yıldız, M. (2017). Değerler Eğitimi Grup Rehberliğinin Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Gelişim Düzeylerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 63, 85-102.

A10. Yıldız, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Depresif Belirtilere Etkisi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 18-23.

A11. Yıldız, M. (2017). İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Sosyal Sermaye. The Journal of Social Science, 1(2), 71-82. 

A12. Yıldız, M. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Düşünce Eylem Kaynaşmasına Etkisi. The Journal of Social Science, 2(3), 20-28.

A13. Yıldız, M. (2021). Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 4(1), 7-13.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Aslan, M., Mert, H.Ş., Yıldız, M. (2016). Narsistik Kişilik ile Affedicilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. International Congress of Social Sciences, China to Adriatic, 06-07 Mayıs 2016 Payas/Antakya-Türkiye, 147-153.

B2. Mert, H.Ş., Aslan, M., Yıldız, M. (2016). Psikolojik Danışmanlarda Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. International Congress of Social Sciences, China to Adriatic, 06-07 Mayıs 2016 Payas/Antakya-Türkiye, 269-274.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Yıldız, M., Ünal, A. (2017). Bipolar Bozukluğu olan Hastalarda Uyku Kalitesi, Biyolojik Ritim Örüntüsü ve Yaşam Kalitesinin Tedavi Uyumuyla İlişkisi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 10-23.

C2. Yıldız, M. (2017). Evlilik Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 24-34.

C3. Yıldız, M. (2017). Akran Arabuluculuğu Programının Ergenlerin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 36-49.

C4. Yıldız, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Fonksiyonel Olmayan Tutumların ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Depresyona Etkisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 1(1), 1-7.

C5. Yıldız, M. (2017). Akran Rehberliği Programının Ergenlerin Akademik Başarısına Etkisi. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-7.

C6. Yıldız, M. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışmanın Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlara Etkisi. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 3(1), 1-9.

Yorumlar (2)

İlginiz için teşekkür ederim, buraya yorum olarak da eklemek istedim.
Çok istifade ettim, tüm emekleriniz için teşekkür ederim Muhammed Hocam.

Bilgilendirici bir metin olmuş.Teşekkür ederiz Muhammet Hocam.

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!