Sibel Oran

Sibel Hoca foto 2

Sibel ORAN

Aile Danışmanı

Uzman Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı Sibel Oran lisans eğitimini Gazi Üniversitesi
Eğitim Fak. Tamamladı. Yüksek lisansını Çağ Üniversitesi PSİKOLOJİ alanında tezli olarak
tamamladı. (Tez konusu Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı)
Hocamız bir lisede psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak görevine devam ederken
çocuk, ergen ve aile danışmanlığı alanlarında çalışmalarını merkezimizde yürütmektedir.

Aldığı Eğitimler

 • Aile Danışmanlığı
 • Öğrenci Koçluğu
 • Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Erken Çocuklukta Psikolojik Sağlamlık
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 • Çocuklar İçin Felsefe – P4C Uygulayıcı Eğitimi
 • YKS Tercih Danışmanlığı
 • Aile Okulu Eğitici Eğitimi (Fomatör)
 • AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Anne Destek Eğitimleri
 • 7-19 Yaş Etkili Ana Baba Eğitimi -0-18 Yaş Aile Eğitimi
 • Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesinde Eğitsel ve Pedagojik Uygulamaları Eğitimi
 • Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım Eğitimi
 • Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Eğitimi
 • Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi Eğitimi
 • Ergenlik Sağlığı ve Üreme Sağlığı Eğitimi
 • Sosyal Duygusal ve Bilişsel Gelişim Eğitimi
 • Akran Arabuculuğu Eğitimi
 • Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Uygulayıcı Eğitimi
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Eğitimi-Özel Eğitim Farkındalığını Arttırma Eğitimi
 • Öğretim Programlarının Bireyselleştirilmesi (Özel Gereksinimli) Eğitimi
 • Özel Yetenekli Öğrencilerin Ayırt Edici Özellikleri Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Öğrencilerde Duyuşsal ve Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi
 • Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Eğitimi
 • Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitimi
 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi
 • Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile Kariyer Rehberliği Eğitimi
 • Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Eğitimi
 • Sorumluluk, Liderlik ve Değerler Eğitimi
 • Proje Danışmanlığı Eğitimi
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi
 • Tasarım Odaklı Düşünce Eğitimi
 • Danışmanlığını yaptığı projeler:
 • Tübitak Kitap Okuma Alışkanlığını Kazandırmada Pygmalion Etkisi/ Rosenthal Etkisi Psikoloji
 • Dalında bölge üçüncülüğü
 • Tübitak Sınav Türünü Seç Kaygını Azalt (Sınav Kaygısı) Sosyoloji Dalında bölge üçüncülüğü
 • Tübitak Parasosyal Etkileşim Psikoloji dalında
 • Tübitak Tam Zamanlı Kaynaştırma Grubu Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlılık Düzeyleri
 • Psikoloji dalında
 • Tübitak Görev Görünürlülüğü ve Sosyal Kaytarma Davranışı Sosyoloji dalında
 • Tübitak Akademik Erteleme Davranışı ve İnternet Bağımlılığı Psikoloji dalında
 • Tübitak Sosyal Etki Uyma/Conformity Davranışı Sosyoloji dalında
 • Tübitak Sosyal Kaygı ve Anne Baba Tutumları Psikoloji dalında
 • Tübitak Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Karşılaştırma Düzeyleri Arasındaki İlişkide Bilişsel
 • Çarpıtmaların Aracı Rolü

 

Yazdığı Projeler

 • Erasmus + Öğrenci Koçluğu
 • Erasmus + El Cezeriden Günümüze Robotik Kodlama
 • Erasmus + Okul/Aile Birliği İşbirliği

 

Dahil Olduğu Projeler

 • Comenius İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri Finlandiya
 • Erasmus + Çocuk Üniversitesi Çukurova Üniversitesi

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!