Sibel ORAN

Sibel Hoca foto 2

Sibel ORAN

Uzman Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı

Uzman Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı Sibel Oran lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Tamamladı. Yüksek lisansını Çağ Üniversitesi PSİKOLOJİ alanında tezli olarak tamamladı. (Tez konusu Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı)

Hocamız bir lisede psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak görevine devam ederken çocuk, ergen ve aile danışmanlığı alanlarında çalışmalarını merkezimizde yürütmektedir.

 

Aldığı Eğitimler

 1. Aile Danışmanlığı
 2. Öğrenci Koçluğu
 3. Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 4. Erken Çocuklukta Psikolojik Sağlamlık
 5. Çözüm Odaklı Terapi
 6. Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 7. Çocuklar İçin Felsefe – P4C Uygulayıcı Eğitimi
 8. YKS Tercih Danışmanlığı
 9. Aile Okulu Eğitici Eğitimi (Fomatör)
 10. AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Anne Destek Eğitimleri
 11. 7-19 Yaş Etkili Ana Baba Eğitimi -0-18 Yaş Aile Eğitimi
 12. Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesinde Eğitsel ve Pedagojik Uygulamaları Eğitimi
 13. Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım Eğitimi
 14. Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Eğitimi
 15. Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi Eğitimi
 16. Ergenlik Sağlığı ve Üreme Sağlığı Eğitimi
 17. Sosyal Duygusal ve Bilişsel Gelişim Eğitimi
 18. Akran Arabuculuğu Eğitimi
 19. Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Uygulayıcı Eğitimi
 20. Özel Eğitim ve Rehberlik Eğitimi-Özel Eğitim Farkındalığını Arttırma Eğitimi
 21. Öğretim Programlarının Bireyselleştirilmesi (Özel Gereksinimli) Eğitimi
 22. Özel Yetenekli Öğrencilerin Ayırt Edici Özellikleri Eğitimi
 23. Zaman Yönetimi Eğitimi
 24. Öğrencilerde Duyuşsal ve Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi
 25. Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Eğitimi
 26. Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitimi       
 27. Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi      
 28. Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile Kariyer Rehberliği Eğitimi
 29. Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Eğitimi
 30. Sorumluluk, Liderlik ve Değerler Eğitimi                  
 31. Proje Danışmanlığı Eğitimi   
 32. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi
 33. Tasarım Odaklı Düşünce Eğitimi

 

Danışmanlığını yaptığı projeler:

 1. Tübitak Kitap Okuma Alışkanlığını Kazandırmada Pygmalion Etkisi/ Rosenthal Etkisi Psikoloji Dalında bölge üçüncülüğü
 2. Tübitak Sınav Türünü Seç Kaygını Azalt (Sınav Kaygısı) Sosyoloji Dalında bölge üçüncülüğü
 3. Tübitak Parasosyal Etkileşim Psikoloji dalında
 4. Tübitak Tam Zamanlı Kaynaştırma Grubu Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlılık Düzeyleri Psikoloji dalında
 5. Tübitak Görev Görünürlülüğü ve Sosyal Kaytarma Davranışı Sosyoloji dalında
 6. Tübitak Akademik Erteleme Davranışı ve İnternet Bağımlılığı Psikoloji dalında
 7. Tübitak Sosyal Etki Uyma/Conformity Davranışı Sosyoloji dalında
 8. Tübitak Sosyal Kaygı ve Anne Baba Tutumları Psikoloji dalında
 9. Tübitak Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Karşılaştırma Düzeyleri Arasındaki İlişkide Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolü

 

Yazdığı Projeler

 1. Erasmus + Öğrenci Koçluğu
 2. Erasmus + El Cezeriden Günümüze Robotik Kodlama
 3. Erasmus + Okul/Aile Birliği İşbirliği

 

Dahil Olduğu Projeler

 1. Comenius İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri Finlandiya
 2. Erasmus + Çocuk Üniversitesi Çukurova Üniversitesi

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!