Adana’da Pedagog ve Psikolog Hizmeti

ADANA’DA PEDAGOG VE PSİKOLOG HİZMETİ

Çocuklar, bulundukları dönemler itibariyle duygularını (korku, kaygı, nefret, kıskançlık vb.) ve problemlerini erişkin bir birey gibi ifade edemezler. İfade edilemeyen her bir duygu da insanın bilinçaltına yerleştiğinden dolayı düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuklar üzerinde bunlara örnek verecek olursak; nedensiz ağlamalar, öfke sorunları, yeme bozukluğu, istemsiz oluşan tikler gibi davranışlar bu durumda anne ve babayı harekete geçirir. Çocukların en iyi şekilde yetiştirme konusunda ebeveynlere rehberlik eden ve çocuk psikolojisi ve davranışları üzerinde uzman olan pedagog  yönelirler. Pedagog, kelime bakımından eğitim bilimci veya eğitimci olarak adlandırılır.  Daha detaylı bilgi için vermek için Adana’daki pedagogları baz alırsak;

Adana pedagog doktorları, 0-12 yaş çocukların öncelikle psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişiminin takip ve gözlemini yapar. Olası problemlere karşı danışmanlık hizmeti vererek çözüm üretebilen uzmanlardır. Adana’daki pedagoglar, yalnızca psikolojik sorunlar için değil aynı zamanda; doğru ve sağlıklı çocuk yetiştirme adına ebeveynlere fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan danışmanlık ve rehberlik yapan kişilerdir.

 

Pedagogdan Randevu için lütfen arayınız.

0322 402 09 09

0530 832 14 81

 

Adana’da pedagog olmak için, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu yada öğrencisi olmak gerekir. Eskiden ülkemizde pedagoji bölümü olup, o bölümden mezun olan öğrenciler bu işle uğraşırken 1982’de pedagoji bölümü kapatılmıştır. 

Ayrıca Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve özel olarak bu alanda kendilerini geliştiren Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu öğrenciler veya ‘pedagog’ unvanı alan kişiler, çocuk psikolojisi alanında da çalışma imkanı sağlayabilirler.

Adana’da pedagog hizmeti alanında verilmekte olan yardımlarda; anne ve babaların yaşamış oldukları çaresizliklere çare bulmak, onları eğitmek ve bilinçli bir şekilde yaşananlar karşısında farkındalık oluşturmak önemlidir.  Çocukların yapmış oldukları davranışların nedenlerini araştırarak, bu konular üzerinde uygulanacak yöntemlerle kalıcı çözümler oluşturma gayreti içerisindedirler. Adana’da pedagog hizmeti kapsamında hem çocukların davranışlarını gözlemleyerek ne demek istedikleri konusunda anne ve babaları bilgilendirip yönlendirmek, hem de çocukların iç dünyalarındaki ve kişiliklerindeki eksiklikleri ve yanlışlıkları belirleyerek tamamlamaları için çözümler oluşturmak Adana pedagog doktorları görevi kapsamındadır. 

Çeşitli kurumlarda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Adana pedagog sorumlulukları şunlardır;

 • Ailelere çocuğun gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık hizmeti vermek,
 • Anne ile baba arasındaki ilişkinin, çocuğun ruh sağlığı ve davranışları üzerindeki etkileri hakkında ebeveynleri bilgilendirmek,
 • Bebeklerin ve çocukların bakımı, beslenmesi, uyku ve egzersizleri konularında aileye danışmanlık yapmak,
 • Dil ve konuşma sorunu olan bebek ve çocuklar için durum değerlendirmesi yaparak onları sağlıklı bir şekilde yönlendirmek,
 • Çocuğun kişilik gelişimi oluşurken; onu etkileyecek olan toplumsal farklılıklar, iletişim araçları, kültürel farklılıklar konularında aileye rehberlik hizmeti vermek,
 • Çocuk yayın ve televizyon programlarını (çizgi film, eğitici belgeseller vb.) izleme aşamasında uzman görüşü sunmak,
 • Çocukların cinsel gelişim dönemi ve bu dönemde dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında aileleri bilgilendirmek gibi sorumluluk ve görevleri vardır.

Ayrıca Adana bölgesindeki aileler, Adana pedagoglarına farklı nedenlerden dolayı gidebilirler. Bunlar;

 • Çocuğun sosyal uyum ve beceri alanında bir sorunu varsa
 • Çocuk sürekli öfkeli kalıp kardeşiyle tartışıyorsa
 • Çocuğun beslenme alışkanlıklarında azalma veya çoğalma varsa
 • Çocuğun hayatını ve davranışlarını etkileyecek derecede bir fobisi varsa 
 • Çocuğun aşırılığa kaçacak kadar bir inatçılığı varsa
 • Çocukta oyun ve teknoloji (telefon, bilgisayar, tablet vb.) bağımlılığı varsa
 • Çocuğun tuvalet eğitiminde bir sorunu varsa ve bu gibi durumlarda Adana pedagog desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Pedagoglar bu ve benzeri konularda/sorunlarda danışman ve rehber rolünü üstlenirler.

Adana’da pedagog hizmeti gerçekleştirilirken çocuğun duygularına ve bilinçaltına ulaşmayı sağlayan bilimsel yöntemlerden faydalanılmalıdır. Fakat bu doğrultuda bu işi yapanlar bir psikolog veya bir psikoloji uzmanı olmadıklarından dolayı çocuklara tıbbi ilaç yazamazlar. Bu nedenle tedavinin veya yönlendirmenin yetersiz olduğu durumlarda; pedagoglar (çocuk eğitimcileri) ile psikiyatristler ya da psikologlar birlikte çalışarak çocuğun problemlerini farklı açılardan tespit ederek çözüm yoluna işbirliği kurarak daha kolay ulaşabilirler. 

Kısaca pedagogluk veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın sağlık ve gelişiminde önemli rol oynayacak bir meslek koludur ve her zaman ihtiyaç duyulacak bir sektör olma yolundadır.

 

Pedagogdan Randevu için lütfen arayınız.

0322 402 09 09

0530 832 14 81

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!