AİLE DANIŞMANLIĞI ÜZERİNE

Aile danismanligi amaci

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile Danışmanlığı, Aile her kültürde bulunan ve kültürden kültüre dinamiği değişen sosyal bir kurumdur. “Biyolojik ve psikolojik bağları olan; aralarında tarihsel, duygusal, ekonomik bir birliktelik olan ve kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseden bireylerin oluşturduğu birliktelik” olarak tanımlayabiliriz.

 

Aile Yapısının İşlevi

İnsanların yaşamları boyunca karşılaştıkları sorunların büyük bir kısmı üyesi olduğu aile yaşamından doğrudan etkilenir. Aile üyelerinden herhangi birinde meydana gelen değişim diğer aile üyelerini de etkilemektedir. İşlevsel aile ilişkileri aynı zamanda toplum sağlığı açısından da önemli bir konuma sahiptir. Rutin işleyiş içerisinde, içeriden bir bakışla aile bireylerinin bu konuları kendi başlarına çözmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Çözülemeyen problemler ise karşımıza boşanma, aile içi şiddet, aile bireylerinin görevlerinin yerine getirememesi, sağlıksız ve psikolojik yönden hastalıklı bireylerin yetişmesi /belirmesi, ekonomik kayıp, verimsizlik, genel olarak toplumsal yapının bozulması vb. sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde Ailelerin Sağlıklı Yapısını Tehdit Eden Faktörler

 • Uzun süre televizyon seyretme
 • Yararlı programların yanı sıra olumsuz etkileri düşünülmeden şiddet, aile sırları benzeri içerikli çeşitli programların da kontrolsüz şekilde yaygınlaşması
 • İnternet gibi sanal ortamların kötüye kullanıma açık olması ya da kontrolsüz kullanımı
 • Sağlıklı iletişim yollarının bilinmemesi veya iletişim kurmada güçlük
 • Sağlıksız davranış örneklerinin yaygınlaşması, sağlıklı davranış örneklerinin bilinmemesi
 • Monoton bir hayat tarzı
 • Aile yaşam döngüsüne uygun reaksiyon verememe
 • Değişen değerler sistemi
 • Çocuklarda hedef ve ideal eksikliğinin olması
 • Eşlerin görevlerini, karşılaşacakları problemleri ve çözüm yollarını yeterince bilmeden evlenmeye karar vermeleri.
 • Ebeveyn rollerinin yeterince belirlenip çocuklara uygulanamaması ile ilgili problemler
 • Çocukların psikolojik olarak tam sağlıklı bir şekilde yetiştirilememesi, ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi
 • Ekonomik (maddi) problemler
 • Ailedeki psikiyatrik problemler/ yaşamsal tehdidi olan hastalıklar ile başa çıkma gücünün zayıf olması gibi faktörler aile yapısını sarsabilmektedir.

Bu nedenlerden dolayı modern topluma geçiş sürecinde, toplumsal yaşamda yalnız kalan ailelere destek sağlamak üzere geliştirilen hizmetlerden biri de aile danışmanlığıdır. 

Sağlıklı Aile

Sağlıklı aileler değişime uyum sağlayan, uygun sınırlar koyan, ilişkilerini açık iletişimler üzerine kuran, sorumluluk almayı destekleyen, eşlerin kendilerine ve çocuklarına güven verdiği ve gelecek hakkında iyimser olan ailelerdir. Duyguları paylaşma ve anlama, bireysel farklılıkların kabul edilmesi, ilgi ve sevgi duygusunun iletilmesi, sorunlarla başa çıkma becerileri kazanmış olmak, kriz durumlarıyla baş edebilme yetisi, aile bireylerini destekleme /cesaretlendirme ve birlikte zaman geçirmeye istekli olmak gibi olumlu becerilerinin güçlü olduğu ailelere sağlıklı bir aile diyebiliriz.

 

Aile Danismanligi

Aile Danışmanlığı Hizmeti

Nathan Ackerman, Ivan Murray Bowen, Dan Jackson, Salvador Minuchin, Virginia Satir, Jay Hayley gibi öncü isimlerin katkıları ile aile danışmanlığı kavramı, geleneksel psikoterapiden ayrılarak aileye özgün ve değişik yapıda yeni bir sorun çözme sürecini ifade etmek amacıyla 1950’lerden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Daha önceki yaklaşımlar hedef olarak bireyin davranışlarını değiştirmeyi hedef almış ve sorunların nedenini bireyin kişilik yapısında aramışlardır. Ancak Aile danışmanlığı, sorun çözerken doğrudan aile üyeleri arasındaki etkileşimlerin incelenmesini ve bu etkileşimlerin soruna katkısının değerlendirilmesini öngören bir yaklaşımdır.

Aile danışmanlığında amaç, aile üyelerinin ruhsal sağlıklarını düzenlemek, birbirleriyle ilişki ve etkileşimlerini geliştirmek ve aile sisteminin işlevselliğini tekrardan kazandırmayı hedeflemektedir. Aile danışmanlığı aile üyelerinin problemli, uyumsuz, tekrarlanan ilişki örüntülerini kendine zarar veren veya kendini sınırlayan inanç sistemlerini tanımlama, açıklığa kavuşturma ve değiştirme konusunda yardımcı olan bir tür terapiyi temsil etmektedir.

 

ail danismanliginin faydalari

Aile Danışmanlığı Hizmeti İçin Başvurulan Genel Konular

 1. Eşlerin iletişim problemleri
 2. Boşanma süreçleri
 3. Tek ebeveynli aileler
 4. Aile içi çatışmalar
 5. Okulla ilgili sorunlar
 6. Çocuğun yönlendirilmesi ile ilgili sorunlar
 7. Ergen depresyonu ve intihar
 8. Evden ayrılan yetişkin çocuklarla ilgili sorunları sıralayabiliriz.

 

Sizlerde ailenizde problemler yaşıyorsanız aile danışmanlarımızdan randevu alarak çalışmalara başlayabilirsiniz.

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!