EN İYİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZLERİ

İnsan, yaşamı boyunca kendi gelişimini sürdürebilen bir varlıktır ve bu bakımdan, bireyin belli başlı zamanlarda kendisine ya da hayatında yer eden yakın ilişkilere dair desteğe ihtiyacı olabilmektedir. Bu doğrultuda psikolojik danışman, bireyin kendisini tanımasına ve kurduğu ilişkileri yeniden keşfetmesine teknik yöntemlerle imkanlar oluşturmaktadır. En iyi psikolojik danışmanlık merkezlerini araştırırken, araştırmadan önce ‘psikolojik danışman’ teriminin tanımını bilmek gerekir.

 

  • Psikolojik Danışman Nedir?

Psikolojik danışman, ülkemizde rehberlik danışmanı olarak da bilinmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışman, bireylerin hayatlarında karşılaştığı çeşitli problemlerin çözülmesinde veya hedeflerine doğru yönlenmelerinde ve yönlendirmede etkili olan meslek sahipleridir. Psikolojik danışman ise, bireyin kendisini geliştirmesi açısından bilgisi ve deneyimi ile ona destek olan kişidir.

Psikolojik danışmanlar ve danışanlar, süreç içerisinde yer alırlar ve bu sosyal ortamda gerçekleşen bir öğrenme süreci söz konusudur. Psikolojik danışman, psikolojik yöntemler ve teknikler yolu ile danışanlarına yardımcı olurlar ve danışanın, sağlıklı kararlar verebilmesi ve uyum gösterme yolu ile kendini gerçekleştirmesine destek olmak psikolojik danışmanlığın amaçları arasında bulunmaktadır.

Ayrıca psikolojik danışman, danışanların kendini tanımasına/anlamasına, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar almasına, çevresindeki imkanları tanımasına ve sahip olduğu kapasitesini kendisine uygun bir düzeyde geliştirmesine yardımcı olur ve psikolojik danışman bu işleri gerçekleştirirken profesyonel bir şekilde hareket eder.

 

  • En İyi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Nedir?

Çeşitli hizmetler sunan en iyi psikolojik danışmanlık merkezleri; ruh sağlığı alanında destek almak üzere başvuran bireylerin, psikoloji disiplini çerçevesinde psikologla görüşmeler yaptığı ve yetkin psikologların bireylere davranışsal, duygusal, bilişsel ve gelişimsel problemlerini değerlendirerek ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık veya psikoterapi desteği sağladığı merkezlerdir.

En iyi psikolojik danışmanlık merkezleri, iyileştirici ve geliştirici uygulamaların gerçekleştirildiği yerlerdir. Ayrıca bu en iyi psikolojik danışmanlık merkezlerinde, kısa süreli ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

En iyi psikolojik danışmanlık merkezlerinin bünyeleri; klinik psikologlar, psikologlar, alanlarında uzmanlaşmış psikologlar ve psikolojik danışmanlardan oluşmaktadır. Bu meslek grupları da çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik danışmanlık ve psikoterapi desteği sağlarlar.

Çoğu zaman psikoloji alanında yüksek lisans yapmış bireyler, danışmanlık merkezi açabilmektedir fakat bunun için de bazı belirli koşulların uygun olması ve o kurallara uyulması gerekmektedir.

 

  • En İyi Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Hizmetleri Nelerdir?

Bireylerin yaşadığı sorunların çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin artması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi gibi amaçlar doğrultusunda psikometri, çocuk-ergen psikoterapisi ve danışmanlık, yetişkin psikoterapisi ve danışmanlık, çift ve aile psikoterapisi gibi danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

En iyi psikolojik danışmanlık merkezlerin; danışanların kolay ulaşılabilirliği üzerinden planlı, yaygın, kapsayıcı ve kaliteli bir hizmet verme prensipleri vardır.

Ayrıca en iyi psikolojik danışmanlık merkezlerinde; danışanların psikolojik değerlendirmeleri yapılırken, gözlem ve görüşmenin yanı sıra psikolojik ve nöropsikolojik testler de uygulanır. Yapılan testleri raporlayarak ve bu testlere uygun terapi yöntemleri kullanarak terapiler yapabilmektedir.

Farklı bir bakış açısından ise en iyi psikolojik danışmanlık merkezlerinde; teknoloji geliştikçe terapi hizmetlerinin de kendini geliştirmesinden dolayı, web terapi ya da telefon üzerinden de terapi hizmetleri verilmektedir. Eğer ki kurum, isminin içerisine eğitimi de alıyorsa kendi bünyesinde bu meslekte çalışan ya da bu meslekte öğrenci olan bireylere, test ve terapi eğitimleri ve seminerleri vererek bunları sertifikalandırma gibi hizmetler de vermektedir.

 

  • En İyi Psikolojik Danışmanlık Merkezini Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

En iyi psikolojik danışmanlık merkezini seçerken dikkate alınması gereken en önemli unsur; destek alınması gereken konu ya da alanla ilgili danışılacak bireyin/psikoloğun yeterliliğinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Yani hizmet sunan psikologların gerekli lisans eğitimi, yüksek lisans, çeşitli terapi eğitimleri, süpervizyon ve kendi terapi süreci gibi adımları tamamlayıp tamamlamadığı araştırılmalıdır. Bunun beraberinde uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testlerin eğitimlerini tamamlamış, uygulama ve değerlendirme konusunda yetkinliği olan uzmanlar tarafından mı yürütülüp değerlendirildiği araştırılmalıdır.

Din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum farkı göz edilmeksizin tüm kültürel ve sosyal farklılıklara saygı duyulduğundan ve her bir danışana eşit mesafede yaklaşıldığından emin olunmalıdır.

Danışan gizliliği olduğundan emin olunmalıdır çünkü danışan ile psikolog arasındaki gizlilik ilişkisi, terapinin etkinliğini büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden danışanın kendini rahat bir şekilde açabilmesi için gerekli güven ortamının sağlandığından ve ayrıca danışanların mahremiyetinin esas alındığından dolayı da terapi seansı esnasında konuşulanların yalnızca psikolog ve danışan arasında kaldığından emin olunmalıdır.

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!