Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü, normal ve normalin üzerinde zekaya sahip olan bireylerde görülen nörolojik temelli bir gelişimsel bozukluktur. Özgül öğrenme güçlüğünün oluşum nedenlerine bakacak olursak beyin hasarı, genetik yatkınlık, erken doğum, gebelik döneminde nikotin, alkol kullanımına maruz kalmak, gebelik sürecinde enfeksiyona yakalanma gibi riskli durumları olabilir.

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü olan bireylerde işitsel bellek sorunları, görsel bellek sorunları, dilsel sorunlar, organize olma sorunları, motor- denge sorunları, zaman sorunları, oryantasyon sorunları, duygudurum sorunları görülebilmektedir. Özgül Öğrenme Güçlüğü genellikle çocukların okula başlamasından sonra teşhis edilmektedir. Bu dönemdeki en yaygın belirtiler arasında harf ve rakam yazılışlarını karıştırmak (6 ve 9; b ve d gibi), okumada güçlükler yaşamak, kelimeleri yanlış heceleme, harf veya sayı sıralamalarını sık sık karıştırmak, yüksek sesle konuşmakta güçlükler yaşama veya yüksek sesli okumaları anlamada güçlükler yaşamak, farklı sesleri tanımada ve anlamada güçlükler yaşamak, okuma- yazmadan kaçınma davranışlarının görülmesi, şifre veya kod ezberlemekte güçlükler yaşaması şeklindedir. Özgül öğrenme testleri ile Adanada Psikologlarımız yapmaktadır.

 

Özgül Öğrenme Gülüğünün Alt Tipleri

 1. Disleksi: Okuma güçlüğü yaşayanlar
 2. Disgrafi: Yazılı anlatım güçlüğü yaşayanlar
 3. Diskalkuli: Sayısal becerilerde güçlükler yaşayanlar

 

Ozgul Ogrenme Guclugu - Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü nasıl fark edilebilir?

Öncelikle çocuğun işitsel veya görsel açıdan bir rahatsızlığı olup olmadığı tespit edilmelidir. Eğer çocuğun görsel ve işitsel herhangi bir rahatsızlığı yoksa özgül öğrenme güçlüğü için değerlendirme gerçekleştirilebilir. Bunun değerlendirme kısmında çocuğun yakın çevresi yani bakım vereni ve öğretmeninin de kişisel gözlemleri oldukça önemlidir. Şu gibi bilgilere psikologlar ihtiyaç duyulabilir:

 

 • Zekası normal düzeyde olmasına rağmen okumada güçlükler yaşaması,
 • Yazma becerisinin düşük olması,
 • Ödevlerini ve sorumluluklarını tamamlamada ya da yetiştirme de güçlükler yaşaması,
 • Yönerge almada sıkıntı çekme ve unutma,
 • Oryantasyon yani yer- yön sıkıntısı çekmesi,
 • Telefon numarası ya da okul numarası ezberleme de güçlükler yaşaması,
 • Yabancı dil öğrenme de problem yaşama
 • Benzer harf veya rakamları birbiriyle sürekli karıştırması

 

Eğer çocuğun ebeveyni ve öğretmeni bu gibi durumların oldukça sık yaşandığını düşünüyorsa çocuğun özgül öğrenme güçlüğü değerlendirmesi için bir uzmana götürebilirler. Öğrenme güçlüğü sıklığı % 5-15 arasında değişmekle birlikte erkeklerde kızlara oranla daha çok rastlanmaktadır. Eğer benzer durumlardan şikayet ediyorsanız unutmayın ki özgül öğrenme güçlüğünün erken tanısı oldukça önemli ve erken müdahalenin çocuğun gelişimi için daha faydalı olacağı noktası göz ardı edilmemelidir. Bu konuda psikologların görüşlerini mutlaka alınız.

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Çukurova Aile Danışma Merkezi ve Psikologları olarak bizler neler yapmaktayız?

Bizler kurumumuzda özgül öğrenme güçlüğünün tespiti için birtakım testler uygulamaktayız. Aynı zamanda çocuğun temel becerilerini geliştirmek için psikoloji paketimiz dahilinde dikkat, hafıza, algısal düzenleme, motor-denge, kodlama, kopyalama, muhakeme, analitik düşünme, görsel ve işitsel duyumu güçlendiren etkinlikler ile birlikte çocuğun okuma, yazma ve sayısal becerisini de güçlendirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında en bilinen DİKO-GES terapi metodu ile birlikte özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öfke dürtü kontrol problemi, iletişim güçlükleri gibi rahatsızlıkların da üzerinde durmaktayız. Çocuğun ihtiyacını gidermeye yönelik yapılan bu çalışmaların en önemli katkılarından birisi ise şu şekildedir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir birey aynı zamanda konsantrasyon güçlüğü, hiperaktivite sorunu, yani kısaca DEHB (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) ile birlikte de görülebilir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyin DEHB da varsa tedavi sürecinde zorluklar yaşayabilmektedir. Bu noktada ebeveynlerin erken müdahalesi ve gözlemi çok önemli olmakla birlikte çocuğu için göstereceği sabır ve ilginin de uzmanların gerçekleştireceği sürece oldukça iyiye işaret eden bir katkısı olacaktır. Eğer sizde çocuğunuzun yolunu aydınlatmak istiyorsanız ilk meşaleyi siz yakın. Psikologlarımızdan randevu alınız.

 

Psikolog Gizem Deniz ER

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!