Pandemi Sürecinde Çocuklar ve Ergenlerde Stresle Başa Çıkma

Pandemi Sürecinde Çocuklar ve Ergenlerde Stresle Başa Çıkma

Dünyayı çepeçevre saran korona virüs salgını süresince yaşadıklarımız ve edindiğimiz alışkanlıklar bu süreçten sonraki hayatımızla ilgili etkiler bırakacak gibi görünüyor. Bu değişiklikler ve etkiler ise çocuklar ve ergenler üzerinde çok önemli bir yere sahiptir.

  • Pandemi Sürecinde Çocuklar ve Ergenler Üzerinde Oluşan Ruhsal ve Fiziksel Sorunlar

Covid-19 pandemi dönemi sürecinde verilen kayıplar, riski azaltmak amacıyla yapılan kapanmalar, sosyal kısıtlanmalar ve karantina uygulamaları, okulların online eğitime geçişi ve bununla beraber gelen akranlarla etkileşimin azlığı, açık alanda yapılan aktivitelerin azalması, ev içinde geçirilen zamanın artması ve buna bağlı olarak ev içi çatışma ile şiddetin artması, uyku düzensizliği, yemek yeme gibi günlük rutin işlerde oluşan değişim ve daha birçok sorunlar pek çok ergen yaş grubundaki çocukları olumsuz yönde etkilemektedir.

 Çocukluk döneminde önemli bir ihtiyaç olan ve alışkanlık haline getirilmesi gereken fiziksel aktivite ve egzersizler bireyin gelecekteki yaşamına etkisi olumlu olacaktır. Fakat günümüz pandemi ve karantina uygulamalarından dolayı çocuklar ve ergen yaş grubundakiler bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

Pandemi sürecinden dolayı eskisi gibi istedikleri her şeyi yapamamaları, gezip görmeleri veyahut bir şeyleri öğrenme yaşında olup da zamanlarının çoğunu evde geçirmeleri, akranlarıyla iletişim ve etkileşim sıklığının azalması, akran desteği gibi sorunlar çocuklar ve ergenlerde yalnızlık duygusu, öfke, depresyon, kaygı belirtileri, duygusal tükenmişlik, madde ve alkol kullanımında artış gibi ruhsal belirtiler ortaya çıkmıştır.

Çocuklar ve ergenlerin pandemi dönemi sürecinde yüz yüze eğitimden online eğitime geçişinden dolayı artan bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik aletlerin kullanımıyla; ekranın sosyalleşmek, eğlenmek ve oyun amaçlı kullanımı da zamanın çoğunu ekran başında geçirmelerine sebep olmuştur. Bu gibi sorunlar pandemi öncesinde halihazırda olan sorunların şiddetini arttırmıştır.

  • Pandemi Sürecinde Çocuklar ve Ergenlerde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Pandemiyle azalan yüz yüze iletişim ve sosyal etkileşim; internetin sosyalleşmek ve boş zaman aktiviteleri için daha yoğun bir şekilde kullanılmasını beraberinde getirmiş olup pandemi sürecinde ekran başında harcanılan zamanda da artış göstermiştir. Bu yanında hareketsizlik de ayı bir sorun haline gelmiştir. Hareketsizlik, bireyi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkiler. Çocuklar ve ergenler ekran başında geçirdikleri zamanlardan ve enerjilerini tam olarak atamadıklarından dolayı onların stresli olmalarına yol açar ve ileriki yaşlarında kolestrol, obezite gibi birçok hastalığı ortaya çıkarabilir. Bunu engelleyebilmek için ekran başında harcanılan zamanı azaltmak amacıyla da pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda orta düzeyde gün içinde en az bir saat fiziksel aktivite içeren oyunlar ve özellikle çocuklarda gelişimlerini desteklemeye yönelik hem eğlenceli hem de eğitsel faaliyetler yapılabilir. Hatta bu gibi faaliyetler aktif ebeveyn katılımlı olarak planlanabilir. Fiziksel aktivite içeren oyun ve eğitsel faaliyetlerin tümü çocuklara bedensel ve ruhsal olarak olumlu etkiler sağlar.

Çocuklar ve ergen yaş grubunda görülen olumsuz duygular arasında stres ve depresyon başı çekmektedir. Stres, kişinin fiziksel veya psikolojik sağlıklarına karşı tehdit olarak algıladıkları olaylarla karşılaşma durumudur. Bu da stresin depresyona neden olabileceğini açıklıyor. Depresyonun birçok etkeni vardır ve pandemi sürecinde bu etkenler de depresyonun oluşumunda etki etmiştir. Bunlardan bazıları; madde ve alkolün kötü kullanımı, erken veya pandemi sürecinde kaybedilen ebeveyn/akraba sorunu, anksiyete bozukluğu gibi sebepleri vardır. Çocuklar ve ergenlerde bunu önleyebilmek için yemek, uyku, ödev gibi ev içi günlük rutinlerin oluşturulması, evde çocuk ve ergene ait özel bir alanının (oyun odası, kütüphane gibi) sağlanması, fiziksel aktivitelerin arttırılması, ergene sağlanması gereken duygusal desteğin arttırılması, bireysel ve sosyal gelişimini destekleyecek bir şekilde internet kullanımını yaygınlaştırmak gibi önlemler alınabilir.

 

PSİKOLOG YEKBUN OPAN

Randevu için lütfen arayınız.

0322 402 09 09

0530 832 14 81

 

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!