Uzman Çocuk Terapisti Nasıl Bulunur ?

UZMAN ÇOCUK TERAPİSTİ

Çocuklar, büyüme süreçlerinde gelişimsel, duygusal, davranışsa ve psikolojik açıdan problemler yaşayabilirler. Özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklar, herhangi bir açıdan problem yaşadıklarında bunu davranışları konuşmalarıyla belli ederler. Uzman çocuk terapisti; çocuklarda ortaya çıkan bu normal dışı davranışları veya konuşmaları aile her zaman anlayamayıp adlandıramayabilir. Çünkü çoğu zaman çocuğun neden davranış ve tutumlarında değişiklik olduğunu anlamak güçtür. Ayrıca aileler, çocuklarına çok yakın oldukları için onda değişen davranışları her zaman fark etmezler.

Fakat ailenin anladığı durumlarda ise; çocuğun bu normal dışı davranışlarını çocukluğuna vurarak; ‘Daha çocuk o, yaptığı bazı anormal hareketler gayet normal, çocuk işte.’ gibi söylemlerle bu konu üzerinde çok fazla durmayabilirler. İşte bu noktada uzman çocuk psikologları, uzman çocuk (oyun) terapistleri ya da uzman çocuk pedagogları devreye girmektedir.

Çocukluk çağı, yaşamın başlangıcı ve ilerleyişinde temel zamandır ve yetişkinlikte karşılaşılan birçok problem veya hastalığın kaynağının çocuklukta olduğu düşünülüyor. 0-6 yaş dönemindeki çocuklarda yaşanılan sorunların çözümlerine dair herhangi bir ilgi, adım veya hareket gerçekleşmezse bu sorunlar, ergenlik sonrasında veya yetişkinlik dönemlerinde de başka sorunlara yol açabilir ve o zaman birey, daha büyük sorunlarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Bu süreci bir kar topuna benzetebiliriz. Küçük bir kar yığınından oluşmaya başlayıp yavaş yavaş büyümesi ve her büyüdüğünde daha sonra bırakacak olan olumsuz etkilerinin de büyüdüğünü görebiliriz. Bu yüzden sorunlar kronikleşmeden ve daha büyük bir boyuta geçiş yapmadan uzman bir çocuk terapistine, uzman çocuk psikoloğuna veya uzman çocuk pedagoguna danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişim sürecini olumlu yönde etkileyerek/destekleyerek daha uyumlu bir çocukluk geçirmesini ve bu da daha sağlıklı bir birey olmasını sağlayacaktır.

Uzman Çocuk Terapistleri

Uzman çocuk terapistleri, çocukların yaşadığı davranışsal ve psikolojik problemlerin tanısına ad koyulmasında, o problemlerin tedavilerinde ve davranış veya oyun yoluyla çocuğu gözlemlemekte psikoterapi eğitimi almış kişilerdir.

Uzman çocuk terapistleri, çocuk gelişimi konuları üzerinde bilgilidirler. Bunlar; çocuğun büyüme, gelişme, öğrenme, değişme, ilişki kurma, etkileşim gibi süreçlerini ve alanlarını kapsar.

Uzman çocuk terapistleri, çocukların o anki ruh dilinden ve olayları anlatış ve söyleyiş biçimlerinden sorunun kaynağına daha doğru ve daha kısa süre içerisinde girebilirler. Çocukların ihtiyaçlarına ve yaş gruplarına göre, sanat çalışmaları, oyun terapisi, diyalog kurma, kolaj çalışmaları gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Çocuk terapisi, çocukla birebir yapmakla birlikte aile ile iş birliğinin gerektiği ve sağlandığı ve daha çok oyun tabanlı bir süreçtir.

Uzman çocuk terapistleri, her çocuğun yaş grubuna göre hareket eder. Küçük yaş grubundaki çocuklarda genellikle oyun terapisi ile resimler üzerinden hareket edilir. Ergen yaş grubundaki çocuklarda ise genellikle bireysel konuşma yolları tercih edilir.

Uzman Çocuk Psikologları

Uzman çocuk psikoloğu, 0-18 yaş gruplarındaki çocuk ve ergen bireylerin, duygusal ve ruhsal hastalıklarını teşhis eden ve buna yönelik tedavi metotlarını geliştiren kişilerdir.

Uzman çocuk psikologları, öğrendiği bilgi ve beceriler ile çocukların yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelme ve bu yaşanılan güçlüklerin nedenlerini açıklayıp çözüm üretme üzerine çalışırlar. Yani sorun yaşayan çocuğun davranışlarını ve psikolojisini araştırıp gözlemlemek ve nedenlerini ortaya koymak; o çocukta anormal olduğu tespit edilen davranışları düzeltmek üzere terapiler gerçekleştirmektedir.

Uzman çocuk psikologları, çocuğun yaşına uygun olan iletişimi, oyunları ve oyuncakları, resimleri ve çocuk ile arasındaki terapötik (tedavi edici) ilişkiyi kullanarak çocuğun duygularını, düşüncelerini ve problemlerini çözer.

Uzman çocuk terapisti, sorun yaşayan çocuk üzerinde birden çok farklı yöntemler kullanabilir. Bunlar; oyun terapisi, çocuk gelişim testleri, çocuk dikkat ve algı testleri, çocuk resimleri gibi örnekler verebiliriz.

 

Uzman Çocuk Pedagogları

Uzman çocuk pedagogları, 0-12 yaş çocukların öncelikle psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişiminin takip ve gözlemini yaparken olası problemlere karşı danışmanlık hizmeti vererek çözüm üretebilen kişilerdir.

Uzman çocuk pedagogları, hem çocukların davranışlarını gözlemleyerek ne demek istedikleri konusunda anne ve babaları bilgilendirip yönlendirmek, hem de çocukların iç dünyalarındaki ve kişiliklerindeki eksiklikleri ve yanlışlıkları belirleyerek tamamlamaları için çözümler oluştururlar.

Uzman çocuk pedagogları; ailelere çocuğun gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık hizmeti vermek, anne ile baba arasındaki ilişkinin çocuğun ruh sağlığı ve davranışları üzerindeki etkileri hakkında ebeveynleri bilgilendirmek gibi ve ayrıca çocuğun sosyal uyum ve beceri alanında bir sorunu, aşırılığa kaçacak kadar bir inatçılığı ya da oyun ve teknoloji bağımlılığı gibi durumlarla ilgilenirler.

 

bir yorum bırakın

× Bizimle İletişime Geçin!